rassapoomclinic.com
rassapoomclinic.com

ข่าวและกิจกรรม


นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ ในงาน 48th DST Annual Meeting 2024

งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ภายในงานอาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิให้ความรู้ 2 หัวข้อ ในงานประชุมใหญ่แห่ง...

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั้งไทยและต่างชาติ ในงาน GOURI Expert Meeting

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้รับเกียรติถูกเชิญ เข้าร่วมในงาน GOURI Expert ...

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ในงาน AMI Open House 2024 Empowering Excellence in Aesthetics

งานนี้ อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้ขึ้นบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ผู้เข้าร่วมภายในงานด้วยกันถึง 2 Part 1.MD CODES ...