ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

อาจารย์ นพ. รัสมิ์ภูมิ ให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค ด้วยการร้อยไหมอาจารย์ใหญ่ !!!

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 อาจารย์แพทย์ ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ และทีมแพทย์จาก Rassapoom Clinic ได้รับเกียรติจากบริษัท Definisse บริษัทไหมยักษ์ใหญ่จากประเทศอิตาลีเข้าร่วมงาน PRACTICAL ANATOMY WORKSHOP FOR ADVANCE THREAD LIFTING หรือ Workshop กายวิภาคศาสตร์เชิงปฏิบัติสำหรับการร้อยไหมขั้นสูง ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Soft Cadaver Surgical Training Center) ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

เปิดลงทะเบียนงานตั้งแต่เวลา 9.00 น. เหล่าแพทย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจในงานและร่วมถ่ายภาพที่แบล็คดรอปงานเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเวลา 10.30 เป็นการเริ่มบรรยาย โดยอาจารย์แพทย์ ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้บรรยาย Cadaveric Workshop ในหัวข้อ THREADS TECHNIQUE-ORV+JR+MR+ BROW LIFT สอนการร้อยไหมบนหน้าอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการรักษาจริงให้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด ร่วมกับแพทย์ชื่อดังมากความสามารถทั้งจากประเทศไทยและต่างชาติ

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การสอนครั้งนี้เป็นการให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งแพทย์ของ Rassapoom Clinic ยังได้ร่วมทำการ Workshop ในครั้งนี้ด้วย การเรียนการสอนในครั้งนี้ เป็นการสอนเพื่อให้แพทย์ได้รู้จักถึงกายวิภาคต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเข้าเคสจริงๆได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย และแม่นยำ สำหรับคนไข้มากที่สุด

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

แพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมภายในงาน ยังได้รับใบประกาศณียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณในการเข้าเรียนในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เข้ารับการอบรมเพื่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจรวมทั้งยังเป็นการการันตีว่า เป็นแพทย์ที่มีความสามารถในการร้อยไหมอย่างเป็นที่ประจักษ์

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ดร.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ บรรยายให้ความรู้แพทย์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
176

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว