รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

Rassapoom Clinic Training EMFACE ที่แรกในไทย

Rassapoom Clinic ที่แรกในไทย ที่พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยเครื่อง EMFACE เพราะเป็นคลินิกแรกที่ จัดอบรมความรู้และเทคนิค การใช้เครื่อง EMFACE จาก Special List เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้า เราเชื่อว่าการทำงานที่ดีมีคุณภาพจะต้องดีตั้งแต่ต้นสาย จนถึงปลายสาย ดังนั้นพนักงานทุกคนใน Rassapoom Clinic จะต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

Rassapoom Clinic จัดอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ และพนักงานทุกภาคส่วนนำทีมผู้ให้ความรู้โดย อาจารย์แพทย์ ดร. รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์แพทย์ผู้เป็นเทรนเนอร์และ KOL เครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ Emface ที่เข้ารับการอบรมทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจากประเทศฮองกง จึงทำให้กลายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE คนแรกๆ ในประเทศไทย ร่วมด้วยตัวแทนจากบริษัท BTL Medical Thailand (บริษัท บีทีแอล เมดิคอล ไทยแลนด์) บริษัท ผู้นำเข้าเครื่อง ยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE ของประเทศไทย ร่วมให้ความรู้แก่พนักงานทุกแผนกที่ Rassapoom Clinic ทุกสาขา

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โดยมีการอบรมตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่อง การใช้เครื่อง วิธีการทำงานของเครื่อง รวมทั้งสาธิตการใช้เครื่อง (Hand On) เพื่อให้เห็นภาพ และเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้น แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองใช้เครื่องจนชำนาญเพื่อให้การใช้เครื่องมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากเกิดปัญหาอย่างไร ควรใช้วิธีการแก้แบบไหน พร้อมทั้งตอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้เครื่อง เพื่อให้หน้างาน การให้บริการลูกค้าเกิดปัญหาให้น้อยที่สุดไปจนถึงไม่มีปัญหาเลย อีกทั้งเหล่าพนักงานยังได้ทดสอบการเป็นลูกมือในการใช้เครื่องจริง ก่อให้เกิดความชำนาญก่อนให้บริการคนไข้

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ในการอบรม อาจารย์แพทย์ และทีมงาน BTL เปิดโอกาสให้แพทย์และพนักงานในคลินิกได้สอบถามรายละเอียดจนมั่นใจแล้วว่าทุกคนได้รับความรู้ครบทุกมิติไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้มากที่สุดว่าทุกการให้บริการจะเป็นการให้บริการด้วยความชำนาญ และเชี่ยวชาญอย่างสูงสุด จึงทำให้คนไข้ทุกคนมั่นใจได้ว่าการเข้ามาใช้บริการเครื่อง EMFACE ที่ Rassapoom Clinic

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

จะกลับบ้านไปพร้อมความสวย ที่ปลอดภัย จากทีมแพทย์รวมทั้งทีมงานที่มากไปด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้จริง ซึ่งเป็นอีกผลหนึ่งที่ ทำให้ การทำ Emface ที่ รัสมิ์ภูมิ คลินิก พิเศษกว่าที่อื่นๆ ตลอดจนทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Anatomy โดยตรงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Emface ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และยกกระชับกล้ามเนื้อใบหน้าได้อย่างเห็นผล

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

รัสมิ์ภูมิ คลินิก จัดฝึกอบรมเครื่องยกกระชับกล้ามเนื้อ EMFACE

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
187

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว