ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ดีอย่างไร

ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ดีอย่างไร

รวบตึงผลลัพธ์หลังฉีดปรับรูปหน้าด้วย Triangular Face Lift
Triangular Face Lift เป็นเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ เทคนิคพิเศษของ Rassapoom Clinic ที่มีเฉพาะที่เดียวเท่านั้น ด้วยวิธีการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) หรือ Hyaluronic acid ในการยึดดึงให้ผิวหนังเกิดแรงตึงตัว โดยทำให้กระดูกบนใบหน้าช่วยยึดใบหน้าได้ดีขึ้น และใช้สาร Botulinum หรือสารลดเลือนริ้วรอย ในการปรับแต่งส่วนเกิน และส่วนคล้อยบางส่วน ที่เหลือจากที่สารเติมเต็ม ช่วยในการปรับโครงหน้าให้ลิฟท์ ยกขึ้นเป็นวีเชฟ (V-shape) โดยไม่ต้องผ่าตัด นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ของผิวที่หย่อนคล้อย โดยใช้วิธีการ คือ ฉีดฟิลเลอร์ (Filler) หรือ สารเติมเต็มในการช่วยยกพยุง โครงสร้างของใบหน้า พร้อมทั้งคลี่ผิว

 

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ในรายการ "เจาะใจ" กับ "ชุดความรู้และข้อควรระวังของผิวหนังและความงาม"

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

• Triangular Face Lift ดีอย่างไร
จุดประสงค์ของเทคนิค Triangular Face Lift คือ การฉีดฟิลเลอร์ เพื่อทำการคลี่ผิว ที่มีความหย่อนคล้อยออก และฉีดฟิลเลอร์ เพื่อให้เข้าไปช่วยในการยกพยุง โครงสร้างของผิว ที่ถูกคลี่แล้ว และใช้ Toxin ในการแก้ปัญหาร่วม เพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่ดีที่สุด สำหรับการพิจารณาตัวยา ในการฉีดฟิลเลอร์ ของแต่ละกรณี หรือแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย ของแพทย์แบบเคสต่อเคส โดยการฉีดฟิลเลอร์ ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift จะไม่สามารถประมาณการ จากใบหน้าของผู้อื่นได้ เนื่องจากใช้หลักการ ของการการฉีดฟิลเลอร์ เพื่อให้ช่วยยึดระหว่างชั้นกระดูก และชั้นผิวหนังชั้นบนตามจุดต่างๆ บนใบหน้า จึงทำให้ต้องวิเคราะห์ปัญหา เฉพาะบุคคล หรือแบบเคสต่อเคส

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณหมออาจารย์ นพ. รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ แพทย์เจ้าของผู้ก่อตั้ง Rassapoom Clinic แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง Board of Dermatology ผู้ได้รับการยกย่องจาก บริษัท Allergan (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตสารเติมเต็ม Juvederm™ และสารลดเลือนริ้วรอย Botulinum ให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการฉีดโบทูลินุ่มฯ และสารเติมเต็ม แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Gobal

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

อีกทั้งยังเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งสถาบัน RMI สถาบันสอนและใช้ความรู้แก่แพทย์ด้านความงาม ในการปรับรูปหน้าด้วย toxin Injection, การฉีดฟิลเลอร์ รวมทั้งการร้อยไหมด้วยเทคนิคพิเศษ นอกจากนี้อาจารย์ นพ. รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ยังได้รับเชิญ เป็นวิทยากรสอนแพทย์ผิวหนัง และความงามด้านการฉีด Toxin , ฉีดฟิลเลอร์ในประเทศไทยและนานาชาติมานานกว่า 10 ปี

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านการปรับแต่งรูปหน้า ให้ได้สัดส่วนสวยงาม ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัว ที่โด่งดัง อย่างการฉีดฟิลเลอร์ ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ซึ่งเป็นเทคนิคการปรับรูปหน้า ที่มีความพิเศษ คือ เห็นผลทันที ตั้งแต่แรกทำ โดยการใช้สารเติมเต็ม พยุงโครงสร้างของกระดูกหน้า การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ช่วยแก้ไขเรื่องโครงสร้าง ของใบหน้า โดยการใช้สารเติมเต็ม ยกพยุง ถึงตัวโครงสร้างของกระดูก และโครงสร้างของใบหน้า เนื่องจากใบหน้าของคนเราจะประกอบด้วยกระดูก ที่จะช่วยยกพยุงหน้า และกระดูกนี้ จะสามารถทรุดตัวลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลา หากปล่อยไว้และไม่ได้รับการแก้ไข กระดูกจะทรุดตัวลงไปเรื่อยๆ ทำให้โครงหน้า ใบหน้า และผิวหน้า เกิดการตกหย่อนลงมา ตามกาลเวลา

 

New Project โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ "เปลี่ยนชีวิต" เทคนิค Triangular Face Lift

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

• ทำไมการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift แพทย์จึงต้องมีความเชี่ยวชาญ
การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้สารเติมเต็มในการฉีดตามจุดยกพยุงต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับเอ็น ที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงผิวหนังได้

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ดังนั้น แพทย์ที่จะสามารถฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ได้จึงจะต้องรู้โครงสร้าง สรีระ (anatomy) ของหน้าเป็นอย่างดี ที่สำคัญจะต้องมีความรู้ในบริเวณจุดฉีดสารเติมเต็มให้ถึงจุดที่ช่วยยกพยุงอย่างแม่นยำ เพื่อให้ส่งผลดีที่สุด

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

• ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift
หลังจากการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ใบหน้าและรูปหน้าจะถูกยกขึ้นสมสัดส่วน และดูดีขึ้นได้ทันที ทั้งยังช่วยป้องกัน การเกิดปัญหารูปหน้าทรุด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังช่วยชะลอการตกหย่อน ไปตามกาลเวลาของผิวหน้า และทำให้ดูเด็กว่าคนในวัยเดียวกัน ความพิเศษของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การแก้ปัญหาผิวตกหย่อน และหล่นลงได้ ถึงแม้ว่าสารเติมเต็ม จะไม่ได้มีอายุบนใบหน้าแล้ว ความหย่อนคล้อยตกหล่นของผิว ก็จะไม่มากเท่าก่อนทำนั่นเอง

 

ผู้โชคดีได้รับรางวัล กิจกรรมแจกฟรีโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ 12 cc. (คุณเนติกาญจน์)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อป้องกันการทรุดตัวลงในอนาคต ดังนั้น หากต้องการเข้ารับบริการ ในเการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิคTriangular Face Lift สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Rassapoom Clinic ที่เดียวเท่านั้น

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

• ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift
1.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การทำให้ใบหน้าที่หย่อนคล้อยยกกระชับขึ้น

2.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การทำให้สัดส่วนใบหน้า จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น สมดุลและสมส่วนขึ้น

3.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การปรับรูปหน้าเข้าทรงสวยงามมากขึ้น จากใบหน้าที่ใหญ่ และดูหย่อนคล้อย จะยกกระชับขึ้น และต่างจากบางวิธี ที่แม้จะหน้าเล็กลง แต่ดูโทรม แต่วิธี Triangular Face Lift นี้ หน้าจะเล็กลง แบบดูสวยงามมากขึ้นไม่ดูโทรม

4.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การปรับใบหน้าดูอ่อนกว่าวัย ขึ้นทันที เนื่องจากเป็นการปรับโครงหน้า จะกลับมาเหมือนเด็ก หรือหนุ่มสาวมากขึ้น

5.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การช่วยป้องกันผิวไม่ให้แก่มากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังป้องกันการหย่อนคล้อย ของผิวตามวันเวลา

6.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การทำให้ใบหน้าจะยกและอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

7.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การไม่ต้องพักฟื้นสามารถออกงานหรือใช้ชีวิต ตามปกติได้ในทันที

8.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การมีความปลอดภัยมาก เนื่องจากเป็นเทคนิคที่คำนึงถึงโครงสร้างรูปหน้า ของแต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยแต่ละจุดที่ฉีดจะเป็นจุดที่ปลอดภัย ไม่เข้าเส้นเลือด ไม่ส่งผลให้เกิดอันตราย

9.ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift คือ การส่งผลระยะยาวป้องกันความหย่อนคล้อยของผิวในอนาคต

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

• ใครเหมาะกับการทำการรักษาด้วยการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift
1.การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เหมาะกับคนทุกเพศ ยิ่งทำเร็ว จะยิ่งส่งผลให้อนาคต ใบหน้าจะดูไม่แก่เร็ว หรือตกหย่อนลงตามวันและเวลา เพราะมีตัวพยุงโครงสร้างผิวไว้นั่นเอง

2.การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เหมาะกับผู้ที่มีใบหน้าหย่อนคล้อย ต้องการให้หน้ายกกระชับ ดูอ่อนกว่าวัย

3.การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีรูปหน้าที่สมส่วน และต้องการเพิ่มมิติบนใบหน้าให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

4.การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เหมาะกับผู้ที่กลัวอันตราย หรือผลข้างเคียงของการศัลยกรรม

5.การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เหมาะกับผู้ที่อยากหน้าดูเด็กอยู่ตลอด เพราะเทคนิคการฉีดสารเติมเต็ม แบบ Triangular Face Lift นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หน้าแก่ขึ้น หรือหน้าตกหย่อนลง ดังนั้นคนทำการฉีดสารเติมเต็มด้วยเทคนิคนี้ จึงจะหน้าเด็กกว่าคนวัยเดียวกัน เมื่อวันเวลาผ่านไป

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ฉีดฟิลเลอร์ (Triangular Face Lift)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

Q & A รวบรวมคำถามข้อสงสัยที่เกี่ยวกับฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift

1.ทำไมการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift จึงช่วยแก้ตาตก มุมปากตกได้
การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคพิเศษ ที่ทำการแก้ไขใบหน้าตั้งแต่ชั้นโครงสร้างของใบหน้า ซึ่งเป็นต้นเหตุของการตกหย่อนบนใบหน้า เนื่องจากฟิลเลอร์ มีคุณสมบัติที่แข็ง สามารถฉีดบนชั้นกระดูก เพื่อทำการยกพยุงโครงสร้าง หากเป็นแพทย์ที่มีความรู้ด้านกายวิภาค จะสามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยได้ว่า การฉีดฟิลเลอร์ที่ชั้นกระดูกในบริเวณใด จะสามารถใช้เป็นการฉีดเพื่อยกพยุง ซึ่งการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคที่แตกต่างจากการฉีดฟิลเลอร์ เพื่อเติมเต็มเพียงอย่างเดียว

2.ทำไมการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift จึงช่วยแก้อารมณ์ ความเศร้าหมอง หดหู่ได้ แก้ใบหน้าโกรธ ดุ หรือหน้าบึ้งได้
ในการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift แพทย์จะทำการวิเคราะห์ใบหน้าโกรธ บึ้งหดหู่ หรือดุ เกิดจากการที่มีอวัยวะบางอย่างบนใบหน้าตก หรือหย่อนลง เช่น

• ความโกรธเกิดจากคิ้วที่ขมวด ปากที่คว่ำ การแก้ไขปัญหานี้ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการฉีดฟิลเลอร์ จะทำการฉีดฟิลเลอร์ลงไปที่ชั้นกระดูก เพื่อยกด้วยเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้มุมปากที่นั้นถูกยกขึ้น และใช้ Toxin หรือ สารยับยั้งกล้ามเนื้อ ฉีดที่บริเวณขมวดคิ้ว ให้คิ้วไม่มีรอยในเวลาที่ขมวดคิ้ว นอกจากนี้การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ยังใช้ร่วมกับ Toxin ในการกำจัดริ้วรอยและยกคิ้วขึ้นเพื่อให้ดูใจดีมากขึ้น

• ใบหน้าที่เศร้าหมองเกิดจากหางตาตก หางคิ้วตก และหากที่คว่ำการแก้ไขด้วยเทคนิค Triangular Face Lift แพทย์จะทำการวิเคราะห์จุดที่ต้องการแก้ไข และทำการฉีดฟิลเลอร์ในจุดที่คว่ำ หรือตกลงให้ยกขึ้นมา ร่วมกับการใช้ Toxin ในการฉีดเพื่อยกหางคิ้วที่ตก คว่ำ ให้ชี้ขึ้นเพื่อลดการเศร้าหมอง

จึงเป็นเหตุผลที่ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ร่วมกับการใช้ Toxin จึงต้องทำการวิเคราะห์ตามแต่ปัญหา และโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคล

3.ทำไมการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคพิเศษ จึงช่วยชะลอวัย ลดอายุได้ ?
การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคพิเศษที่คิดค้นจากโครงสร้างใบหน้าของมนุษย์ ที่ประกอบไปด้วยผิวหนังชั้นต่างๆ เรียงซ้อนกันจนเกิดเป็นผิวหน้า เมื่ออายุของคนเราเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยุบตัวลงของผิวหนังชั้นต่างๆ จึงก่อให้เกิดการหย่อน และตกลงของผิวหน้า แต่ในบางจุดยังมีการยึดอยู่บนใบหน้า ด้วยเส้นเอ็นในบริเวณต่างๆ ที่เป็นจุดตามใบหน้า จึงทำให้ใบหน้ามีความหย่อนคล้อย ดูมีอายุการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคพิเศษที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการฉีดฟิลเลอร์ จะทำการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณรอยต่อของกระดูก และยังเป็นรอยต่อของเอ็นที่ทำหน้าที่ในการยกพยุงใบหน้าของเรา ให้ผิวบริเวณที่ตกหย่อนถูกยกพยุงขึ้น จากการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift จึงส่งผลให้ผู้ที่ฉีดไปมีใบหน้าที่ดูเด็ด อ่อนกว่าวัย และชะลอวัยให้มีอายุที่ดูน้อยลงนั่นเอง

4.ทำไมต้องทำการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ทั้งที่ยังมีอายุไม่มาก?
การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นการป้องกันการตกหย่อนของใบหน้าในอนาคต จะทำให้ใบหน้าแก้ช้ากว่าอายุจริง ยิ่งฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้ใบหน้าแก่ตัวช้าลงเท่านั้น

5.เหตุผลที่ดาราและลูกค้า หลายคนมั่นใจในการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift
ด้วยความที่ Rassapoom Clinic เป็นคลินิกที่แรก และที่เดียว ที่มีการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา ในระดับโครงสร้าง ด้วยการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าในด้านของการชะลอวัย และลดอายุด้วยการฉีดฟิลเลอร์เท่านั้น ไม่ต้องทำการผ่าตัดร่วมด้วยจึงทำให้ใช้หน้าได้เลย เห็นผลทันทีหลังทำ จึงทำให้ดารา นักแสดง และลูกค้าให้ความสนใจในการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เนื่องจากไม่ต้องพักฟื้น แผลรอยเข็มหายเร็วทันใช้หน้านั่นเอง

6.ที่ Rassapoom ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift มานานเท่าไหร่แล้ว ?
ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่มีมายาวนานถึง 20 ปี และเป็นเทคนิคที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ผู้คนทั่วทุกสารทิศที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้า ในเรื่องของวัยต่างแห่แหนกันมาทำการรักษาที่ Rassapoom Clinic เนื่องจากการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift มีเพียงแค่ Rassapoom Clinic ที่เดียวเท่านั้น

7.ฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยอาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ใช่หรือไม่ ?
อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาบนใบหน้าของคนเรา เนื่องจากใบหน้าของคนเราถูกซ้อนขึ้นจากชั้นผิวต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาที่ชั้นผิวหนังแต่ละชั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาแตกต่างกันแต่ แต่ปัญหาความตกหย่อนและทรุดตัวของใบหน้านั้น เกิดจากการทรุดตัวหรือกร่อนลงของกระดูกตามระยะเวลา หรืออายุของแต่ละบุคคล รวมทั้งการเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังของอาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ จึงทำให้การคิดรักษารอบด้านมากขึ้น เนื่องจากต้องการทำการรักษา เพื่อให้คนไข้เกิดความบอบช้ำน้อยที่สุด จึงคิดค้นการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ด้วยการใช้ฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็ง ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขในชั้นโครงสร้าง มาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของบุคคล และยังใช้หน้าได้เร็วที่สุดจึงเกิดกขึ้นมา การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ก็ยังใช้ในการแก้ปัญหาได้ดี จนกระทั่งมีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนาน

8.การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ควรใช้ร่วมกับฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มยิ่ห้อใด ?
การฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิค Triangular Face Lift สามารถใช้ร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์ยี่ห้อหรือแบรนด์ใดก็ได้ เพียงแต่ต้องเป็นฟิลเลอร์ที่มีเนื้อที่เหมาะสม ในการเติมลงบนชั้นโครงสร้าง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการ จะทำการเลือกชนิดฟิลเลอร์ ที่จะนำมาฉีดด้วยเทคนิค Triangular Face Lift ตามความเหมาะสมของบริเวณที่ต้องการ ทำการปรับโครงสร้าง รวมทั้งชั้นผิวที่ต้องการจะปรับโครงสร้าง ให้เปรียบเทียบก็คือฟิลเลอร์นั้น เป็นเพียงแค่อุปกรณ์หรือองค์ประกอบเท่านั้น สิ่งที่สำคัญสำหรับการแก้ไข การยกพุยุงโครงสร้างใบหน้า หรอการยกกระชับใบหน้าขึ้นอยู่กับเทคนิค การวางแผนการเติมของแพทย์ซึ่ง เทคนิค Triangular Face Lift สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างใบหน้า หรือต้องการปรับรูปหน้าด้วยเทคนิค Triangular Face Lift สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Rassapoom Clinic

44685

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว