ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE คืออะไร

ปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE คืออะไร

ปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เสริมความมั่นใจอีกครั้ง

ผมเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับคนเราเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นส่วนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับคนเราได้เป็นอย่างดี ใบหน้าจะดูสวย เข้ารูป ดูสว่าง หรือหมองคล้ำหรือดูโทรม ก็ขึ้นอยู่กับผมทั้งสิ้น แต่ในบางคนที่ผมเริ่มร่วง หรือผมบางความมั่นใจก็จะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนในบางคนถึงกับต้องใส่วิกผมปลอมหรือใส่หมวก เพื่อเสริมความมั่นใจแต่จะดีกว่าไหม หากการเสริมความมั่นใจนั้นเกิดขึ้นได้โดยตัวของเราเอง จากวิธีที่ไม่อันตราย และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเปิดผมด้วยเทคนิค FUE เทคนิคการปลูกผมที่ปลอดภัย ไม่อันตราย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอีกทั้งร่างกายยังไม่เกิดการต่อต้านอีกด้วย

 

ปลูกผมเทคนิค FUE หมดปัญหาศีรษะกว้าง ( คุณหมอเคน นพ.ศิวะดล เลิศพรภวิชญ์ )

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพก่อนปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพหลังปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction) คือ วิธีการศัลยกรรมปลูกผมถาวรแบบย้ายเซลล์รากผมไปปลูกในบริเวณที่ต้องการ โดยจะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-1.2 มม. เจาะลงไปรอบๆ กอผม ลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง จากนั้นแต่ละกอผมจะถูกดึงออกมาจากหนังศีรษะ ซึ่งการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เป็นการปลูกผมเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก ทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่ให้ผลเรื่องความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดรวมทั้งเมื่อผมงอกใหม่จะไม่หลุดร่วงซ้ำ โดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาวเหมือนเทคนิคเก่าๆ

ปลูกผมถาวร FUE

ภาพก่อนปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพหลังทำ 7 วัน ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพหลังทำ 14 วัน ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ถาวรถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาผมบางศีรษะล้านที่ได้ผลมากที่สุดการปลูกผมแบบ FUE จะปลูกถ่ายเซลล์รากผมไปในบริเวณที่ผมร่วงผมบาง หรือในพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อผมงอกใหม่จะไม่หลุดร่วงแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก และไม่มีแผลไม่ต้องเย็บ โดยวิธีการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE แพทย์จะนำเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่อง Motorized FUE Devices พร้อมกับหัวเจาะที่มีขนาดเล็ก เจาะลงไปรอบๆ บริเวณกอผมบริเวณท้ายทอย เนื่องจากรากผมบริเวณดังกล่าวเป็นรากผมที่มีความแข็งแรงมากกว่ารากผมบริเวณอื่นๆ ของศีรษะ เมื่อนำรากผมออกมาแล้วจะมีการนำรากผมดังกล่าวมาคัดเซลล์และแช่ในน้ำยาเพื่อรักษารากผม จึงนำรากผมจากท้ายทอยมาปลูกถ่ายลงในตำแหน่งที่ต้องการทีละราก เพื่อให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่แข็งแรงละสวยงามมากที่สุด

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction) คือ วิธีการศัลยกรรมปลูกผมถาวรแบบย้ายเซลล์รากผมไปปลูกในบริเวณที่ต้องการ โดยจะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-1.2 มม. เจาะลงไปรอบๆ กอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง จากนั้นแต่ละกอผมจะถูกดึงออกมาจากหนังศีรษะ ซึ่งการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เป็นการปลูกผมเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก ทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่ให้ผลเรื่องความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดรวมทั้งเมื่อผมงอกใหม่จะไม่หลุดร่วงซ้ำ โดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาวเหมือนเทคนิคเก่าๆ

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ถาวรถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาผมบางศีรษะล้านที่ได้ผลมากที่สุดการปลูกผมแบบ FUE จะปลูกถ่ายเซลล์รากผมไปในบริเวณที่ผมร่วงผมบาง หรือในพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อผมงอกใหม่จะไม่หลุดร่วงแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก และไม่มีแผลไม่ต้องเย็บ โดยวิธีการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE แพทย์จะนำเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่อง Motorized FUE Devices พร้อมกับหัวเจาะที่มีขนาดเล็ก เจาะลงไปรอบๆ บริเวณกอผมบริเวณท้ายทอย เนื่องจากรากผมบริเวณดังกล่าวเป็นรากผมที่มีความแข็งแรงมากกว่ารากผมบริเวณอื่นๆ ของศีรษะ เมื่อนำรากผมออกมาแล้วจะมีการนำรากผมดังกล่าวมาคัดเซลล์และแช่ในน้ำยาเพื่อรักษารากผม จึงนำรากผมจากท้ายทอยมาปลูกถ่ายลงในตำแหน่งที่ต้องการทีละราก เพื่อให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่แข็งแรงละสวยงามมากที่สุด

การทำงานของการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะมีความคล้ายคลึงกับการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื่องจากเป็นการนำเซลล์รากผมที่มีความแข็งแรง (Stem Cell) มาปลูกถ่ายลงบนตำแหน่งใหม่ที่ต้องการบนหนังศีรษะ เมื่อปลูกถ่ายผมมาในระยะหนึ่งแล้วเซลล์ที่ทำการปลูกถ่ายลงไปใหม่จะยึดตัวให้ติดอยู่กับเนื้อเยื่อโดยรอบ

ทำให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่จากเซลล์ต้นกำเนิดติดอยู่ในบริเวณตำแหน่งที่มีผมร่วงหรือผมบางตามที่เราต้องการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จึงจัดได้ว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยมาก เนื่องจากเป็นการใช้เซลล์รากผมของตัวเองในการปลูกถ่ายซึ่งเป็นเซลล์จากร่างกายของผู้เข้ารับการรักษา จึงไม่ทำให้ร่างกายเกิดการปฏิเสธเซลล์ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะเรียกผมเป็นกราฟอธิบายความหมายของคำว่ากราฟให้เข้าใจได้โดยง่ายดังนี้

กราฟผมคือ กอรากผมหรือเนื้อเยื่อของผม โดยการปลูกผมต่อ 1 กราฟจะมีผมอยู่ 1-4 เส้น 1 กราฟจะปลูกได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งจำนวนกราฟที่ใช้ในการปลูกผมของแต่ละคนจะมีจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยจะใช้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนหรือการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จึงมีความจำเป็นที่การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะต้องให้แพทย์ทำการประเมินก่อนเข้ารับบริการว่าศีรษะของผู้เข้ารับบริการมีลักษณะที่ล้านแบบใด และต้องใช้ปริมาณกราฟในการปลูกถ่ายจำนวนเท่าใด

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

รูปแบบศีรษะล้านในแต่ละประเภท

1.รูปแบบ A เป็นลักษณะศีรษะล้านที่จะเริ่มจากการที่ผมร่วงบริเวณหน้าผากและค่อยๆ เว้าไปเรื่อยๆ จนถึงกลางศรีษะ

2.รูปแบบ O เป็นลักษณะศีรษะจะเริ่มมีการผมร่วงจากบริเวณกลางศีรษะ ซึ่งส่วนมากเราจะเรียกศีรษะล้านแบบนี้ว่า ศีรษะล้าน แบบไข่ดาว ซึ่งเป็นลักษณะ ศีรษะล้านที่พบมากในผู้ชายโดยส่วนใหญ่ และศีรษะล้านในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นจากพันธุกรรม โดยลักษณะศีรษะล้านแบบไข่ดาวนี้ผมจะเริ่มร่วงจากกลางศีรษะและแผ่ขยายไปเรื่อยๆจนล้านได้เกือบหมดทั้งศีรษะ จะเหลือไว้เพียงผมบริเวณท้ายทอยเท่านั้นที่ยังมีผมขึ้นดีอยู่

3.รูปแบบ M เป็นลักษณะศีรษะล้านในลักษณะนี้มีผมที่เริ่มร่วงจากด้านหน้าทั้งสองข้างค่อยๆ เว้าเข้าไปเป็นรูปตัว M จะพบได้ในผู้ชายตั้งแต่อายุยังไม่มากเริ่มตั้งแต่วัย 18 ปีขึ้นไปผมก็จะสามารถผมร่วง และจะเริ่มผมร่วงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอายุ 30 ปีโดยประมาณ Hair Line ก็จะเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นตัว M

4.รูปแบบ O กับ M เป็นลักษณะศีรษะล้านแบบที่รวมทั้งสองประเภทเข้าไว้ด้วยกัน จัดเป็นศีรษะล้าน ที่มีอาการผมร่วงเยอะที่สุด และการรักษาผมร่วงนั้นทำได้ยากที่สุดโดยผมจะเริ่มร่วงมากขึ้น และมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้นนั่นเอง

สามารถแบ่งระยะพื้นที่ความกว้างของศีรษะคร่าวๆ ได้ดังนี้

• ระยะที่ 0 นับเป็นระยะที่ยังสามารถควบคุมการร่วงของผมได้ ผู้ที่ศีรษะเริ่มเถิกขึ้นแบบระยะที่ 1 ยังไม่นับว่าศีรษะล้านเพียงแค่ผมเริ่มร่วงเท่านั้น ดูไม่ออกจากสายตา

• ระยะที่ 1 จะเริ่มมีแนวผมด้านหน้าเริ่มมีการถอยร่นเข้าไปเพียงเล็กน้อย โดยทั่วไปจะเป็นที่บริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง

• ระยะที่ 2 โดยทั่วไปอาการผมร่วงจะเริ่มเห็นได้ชัดในระยะที่ 3 ซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น 2 รูปแบบ คือ

- แนวผมและขมับทั้ง 2 ข้างเริ่มเถิกขึ้นไปด้านบนกว้างคล้ายตัว M มากขึ้น

- นอกจากขมับจะเถิกมากขึ้นแล้วผมบริเวณกลางกระหม่อมจะเริ่มบางลงเห็นเป็นจุดเล็กๆ บนกลางศีรษะ

• ระยะที่ 3 การที่ศีรษะเริ่มร่นมาถึงระยะนี้ จะสังเกตเห็นว่ามีอาการผมร่วงจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนแนวผมและแนวขมับเถิกมากขึ้น จุดที่บางกลางกระหม่อมมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังคงมีผมอยู่ในบริเวณด้านบน และแนวผมที่เถิกด้านหน้า

• ระยะที่ 4 ระยะนี้มีลักษณะคล้ายกับระยะที่ 3 แต่จะมีความรุนแรงมากกว่า แนวผม ขมับทั้งสองข้างยังคงเถิกขึ้นไปเรื่อยๆ และช่วงรอยต่อผมระหว่างแนวผมด้านหน้าและจุดหัวล้านด้านบนจะบางกว่าระยะก่อนหน้านี้อย่างมาก

• ระยะที่ 5 แนวผมที่เถิกด้านหน้า และบริเวณศีรษะล้านกลางกระหม่อมขยายมาชนกัน

• ระยะที่ 6 ระยะนี้หัวจะล้านเตียนทั้งหัว จะมีผมเหลืออยู่แค่บริเวณด้านข้างเหนือหูและด้านหลังเท่านั้น

สามารถประเมินจำนวนกราฟในการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ได้ดังนี้

• พื้นที่ 1 ใช้ประมาณ 500 - 800 กราฟท์

• พื้นที่ 2 ใช้ประมาณ 1000 - 1200 กราฟท์

• พื้นที่ 3 ใช้ประมาณ 1200 - 1500 กราฟท์

• พื้นที่ 4 ใช้ประมาณ 1000 - 1200 กราฟท์

• พื้นที่ 5 ใช้ประมาณ 1500 กราฟท์

• พื้นที่ 6 ใช้ประมาณ 1500 - 1800 กราฟท์

หากหน้าผากเริ่มเถิก ร่นขึ้นไปในพื้นที่ ที่ 1 จะใช้จำนวน 500 กราฟ หากเป็นทั้ง 2 ข้างจะรวมกันเป็น 1,000 กราฟ

หากเพิ่มเป็นระยะที่สอง ให้นำบริเวณพื้นที่ ที่หนึ่ง รวมกับพื้นที่ ที่ 2 ก็จะรวมเป็น 1,000+1,500 จะเท่ากับ 2,500 กราฟ

โดยสามารถบวกเพิ่มได้ตามพื้นที่ ที่ประสบปัญหานั่นเอง แต่ทั้งหมดทั้งมวล ก่อนทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินก่อนทุกครั้ง ตามความเหมาะสมต่อปัญหาที่แต่ละบุคคลเป็น

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ข้อดีของการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

• คุณภาพของกราฟผมในการปลูกสูงถึง 80-90%

• รอยแผลจากการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ด้านหลังจะเป็นจุดเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 mm. 

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE แผลหายได้อย่างรวดเร็วรอยแผลแทบมองไม่เห็น

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE สามารถไว้ผมสั้นได้

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับใครบ้าง

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่มีศีรษะล้าน

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่มีหน้าผากกว้าง

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่มีหน้ากว้างที่ต้องการให้หน้าให้แคบลง

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่มีผู้หญิงที่มีแนวเส้นผมคล้ายผู้ชายด้วยผมบาง

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่ต้องการปลูกผมเพื่อปรับกรอบหน้า

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่ต้องการปกปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

• การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เหมาะกับผู้ที่มีผมร่วงและผมบางที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรักษาที่สาเหตุ หรือใช้ยาเพียงอย่างเดียว

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

1.งดรับประทานวิตามิน สมุนไพร อาหารเสริม อย่างน้อย 7 วันก่อนการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดการกระทบกระเทือนจะทำให้เลือดออกง่ายมากกว่าสภาวะปกติ

ยาบางชนิดมีส่วนให้เกิดการเลือดออกง่ายและหยุดยาก เช่น ยากลุ่มแอสไพริน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เป็นต้น ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาประเภทนี้อย่างต่อเนื่องควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาพิจารณาก่อนว่าสามารถหยุดยาได้หรือไม่

2.งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างน้อย 5-7 วันก่อนการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

3.งดดื่มชาและกาแฟ 1 วันก่อนการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

4.ควรสวมใส่เสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อในการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE และหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนบริเวณที่ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

5.ตรวจเลือด (ผลเลือดต้องไม่เกิน 3 เดือน)

• CBC(complete blood count) เป็นการตรวจปริมาณและลักษณะของเม็ดเลือดทั้งสามชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด

• PT(prothrombin time), PTT partial thromboplastin time) เป็นการเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุของโรคเลือดออกง่าย หรือหยุดยาก โดยมากมักจะตรวจอย่างอื่นร่วมด้วย

• HIV(Anti-HIV Testing) การตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย

• HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

• HCV (Hepatitis C Virus) เป็นภูมิที่บอกว่ามีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

• VDRL/SYPHILIS (Venereal Disease Research Laboratory test) เป็นการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิสทั้งในระยะแรกปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

1.แพทย์จะออกแบบและวาดแนวผมบริเวณที่ต้องการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

2.ตัดผมบริเวณด้านหลังให้สั้นเพื่อสะดวกในการผ่าตัด

3.ให้คนไข้นอนคว่ำและฉีดยาชาที่ศีรษะด้านหลัง

4.นำเซลล์รากผมออกมาจากผมด้านหลัง

5.คัดแยกเซลล์ผมที่แข็งแรง

6.แช่ไว้ในน้ำยาเพื่อเลี้ยงเซลล์ให้รากผมที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

7.นำเซลล์รากผมมาปลูกที่บริเวณที่เลือกไว้

8.พันผ้าก๊อซเพื่อป้องกันอาการบวมหลังจากการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE 

9.ใส่หมวกผ้าเพื่อป้องฝุ่นละอองไม่ให้สัมผัสกราฟผมที่ปลูก

ไม่ควรถอดผ้าก็อตที่ Rassapoom Clinic ใช้พันศีรษะผ้าคาดศีรษะให้ขณะที่ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ออก ในช่วยเวลา 48 ชั่วโมง เนื่องจากในขั้นตอนการปลูกผมนั้นจะมีการฉีดยาชาจึงอาจทำให้มีเลือดคั่งในบริเวณที่ทำการปลูกผมอยู่บ้าง เมื่อเวลาผ่านไป เลือด น้ำเหลืองรวมทั้งยาชาที่ทำการฉีดเข้าไปก่อนหน้านี้จะไหลจากบนศีรษะเข้าสู่ใบหน้า ส่งผลให้ใบหน้าบวมได้

หากพันผ้าก๊อซเอาไว้เลือด น้ำเหลืองและจะยาชาจะอยู่บริเวณศีรษะและจะค่อยๆ แห้งไปเอง โดยจะไม่ส่งผลให้หน้าบวมแบบในกรณีแรก ทั้งนี้ เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมทั้งยังลดความกังวลควรปฏิบัติตามในขั้นตอนนี้อย่างเคร่งครัด

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

อาการหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

1.อาจมีอาการคันและบวมหลังจากการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

2.การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE เป็นแผลเล็กจึงสามารถทำให้เกิดอาการคันและอาการบวมได้ โดยอาการคันจะพบได้ใน 2-3 วันหลังจากปลูกผมเสร็จ ไม่ควรเกา แกะ แคะ หรือบริเวณแผล เพราะอาจทำให้กราฟผมหลุดออกมาได้ หากคันหรือเจ็บหนังศีรษะควรลูบเบาๆ หรือใช้ยาทาเพื่อบรรเทาอาการคัน สำหรับอาการบวมจะสามารถหายไปได้เองใน 7 วันหลังปลูกผม สามารถใช้ที่ประคบเย็นประคบเพื่อลดอาการบวมได้

3.จะมีอาการผมร่วงหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE 1 เดือน โดยประมาณ

4.การย้ายรากผมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากผมที่อยู่ในระยะเติบโตเปลี่ยนไปเป็นผมระยะหลุดร่วงพร้อมๆ กัน จึงทำให้เกิดภาวะหลังปลูกผมได้ โดยผมบริเวณที่ย้ายมาปลูกและผมบริเวณข้างเคียงอาจเกิดอาการผมร่วงได้ แต่อาการผมร่วงนี้เป็นแค่อาการชั่วคราว เมื่อเวลาผ่านไปผมที่หลุดร่วงจะกลับมางอกใหม่อีกครั้ง

5.ภาวะผมร่วงนี้จะเกิดได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 3 เดือน หลังจากนั้นผมก็จะค่อยๆ เริ่มงอกขึ้นมาใหม่ สำหรับผลลัพธ์หลังปลูกผมจะเริ่มเห็นแบบชัดเจนหลังจากปลูกผม 1 ปี

การดูแลตัวเองหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ชั่วโมงหลังการปลูกผม ห้ามสัมผัสบริเวณกราฟทำการปลูกผมโดยเด็ดขาดและห้ามก้มหัวห้ามนอนตะแคงและนอนคว่ำเพราะจะทำให้หน้าบวม

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะมีบวมควรนอนหงายหรือนอนตะแคงเพื่อไม่ให้กราฟผมหลุดออก และควรใช้ที่คาดศีรษะหรือหมอนรองคอเพื่อประคองให้แผลกระทบหรือเสียดสีกับหมอนน้อยที่สุด รวมถึงยังช่วยป้องกันการกดทับของแผลบริเวณท้ายทอย

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้ความดันในร่างกายเพิ่มขึ้น กระตุ้นหลอดเลือดให้ขยายตัวจนเลือดไหลออกง่าย

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรหลีกเลี่ยงการเช็ด ถู เกา บริเวณแผล และห้ามแกะสะเก็ดแผลโดยเด็ดขาด 2 สัปดาห์ เพราะอาจทำให้เลือดออกหรือแผลติดเชื้อและรากผมที่ปลูกไว้อาจหลุดออกมาได้

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรหลีกเลี่ยงการให้ศีรษะถูกแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หากต้องออกจากบ้านแนะนำให้สวมหมวกผ้าที่มีความโปร่ง ไม่อับ ไม่รัดหรือกดทับแผลและห้ามสวมหมวกกันน็อคทับบริเวณแผล

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรงดว่ายน้ำและควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออก อย่างเช่น ออกกำลังกายหนักจนมีเหงื่อออก การไปในที่ที่แออัดมีฝุ่นควันเยอะ 1 เดือน

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรงดออกกำลังกาย งดยกของหนัก งดกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก 1 เดือน

• หลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรงดการทำสีผม ดัด ยืด ย้อมขั้นต่ำ 3 เดือน เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนรากผม

• ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม สามารถใช้ได้หลังจากปลูกผมด้วยเทคนิค FUE 1 ครบเดือนไปแล้ว

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

วิธีทำความสะอาดแผลและสระผมหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

การสระผมหลังการปลูกผม การสระผมหลังการปลูกผมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การปลูกผมประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดปลูกผมสัปดาห์แรกคุณควรระวังให้มาก การดูแลที่คำนึงถึงเพื่อให้ได้ผมใหม่เพิ่มกระบวนการรักษาหลังจากขั้นตอน

1.วันหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

• สามารถใช้น้ำเกลือเช็ดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ หรือไซริงค์ดูดน้ำเกลือฉีดล้างทั้งด้านหน้าที่ปลูกกราฟผมและแผลด้านหลัง

• ใช้ไดร์ ลมเย็นเป่าให้แห้ง หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าซับ

• ใช้สําลีชุบเบตาดีนแล้วทาที่แผลด้านหลังของศีรษะ

• ปิดผ้าก็อซธรรมดาแล้วใช้ผ้ายืดพันแผลพันไว้สัก 1-2 รอบ ใส่หมวกผ้าคลุมปกติ

2.วันหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

• สระผมด้วยสูตรอ่อนโยนหรือใช้แชมพูเด็ก โดยตีแชมพูให้เป็นฟอง แล้วค่อยๆ นำมาแตะๆ ลงที่บริเวณที่ปลูกกราฟผม ส่วนด้านหลังของแผลใช้การลูบเบาๆห้ามแคะแกะเกาโดยเด็ดขาด ทั้งบริเวณที่ปลูกกราฟผมด้านหน้าและด้านหลัง สระเสร็จแล้วใช้ผ้าก๊อซซับแผลด้านหลังเบาๆ แล้วใช้ไดร์เป่าลมเย็นให้แห้ง

• ทาเบตาดีนที่แผลด้านหลังอีก 1 วัน

• ถ้าไม่มีอาการบวมมาก ไม่ต้องจำเป็นต้องพันผ้าก๊อซธรรมดาและผ้ายืดสีขาวแต่ถ้ามีอาการบวมสามารถพันผ้าก๊อซธรรมดาและผ้ายืดสีขาวได้

• ใส่หมวกผ้าคลุม

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการสระผมหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

• ให้ใช้น้ำในอุณหภูมิปกติล้างบริเวณทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ระวังอย่าให้น้ำแรงจนเกินไป เพราะรากผมอาจหลุดออกไปได้

• ใช้แชมพูเด็กในการสระผมเท่านั้น โดนเทแชมพูลงบนฝ่ามือ ถูเพื่อให้เกิดฟองก่อนชโลมโดยการใช้ฝ่ามือแตะเบาๆ ที่บริเวณหนังศีรษะบริเวณที่ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE โดยในขั้นตอนนี้ห้ามนวดหรือถู ให้ทิ้งไว้ 2-3 นาทีเพื่อให้ฟองแชมพูละลายสิ่งสกปรกบนศีรษะออกไปเอง

• ให้ล้างออกด้วยน้ำเบาๆ

• ไม่ควรใช้ครีมนวดผมหากใช้ ให้ใช้แค่บริเวณผมเท่านั้น

• ทำให้ผมแห้งโดยการซับเบาๆ หรือใช้เครื่องเป่าผมที่ตั้งในระดับเบา รวมทั้งเป็นลมเย็นเป่าให้แห้ง ห้ามใช้ลมร้อนโดยเด็ดขาด เนื่องจากความร้อนมีผลต่อรากผมที่ปลูกขึ้นมาใหม่

• หากบริเวณแผลผ่าตัดมีสะเก็ดที่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองมากเกินไปให้ใช้น้ำมันมะกอกชะโลมบริเวณที่เป็นสะเก็ด ทิ้งไว้ก่อนสระผม 10 นาทีเพื่อให้สะเก็ดเหล่านั้นหลุดออกได้ง่ายเมื่อสระผมแต่วิธีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อครบวันที่ 7 แล้วเท่านั้น ไม่ควรที่จะทำในระยะเวลาก่อนหน้านั้นเป็นอย่างยิ่ง

• สามารถสระผมได้ตามปกติหลังจากการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

 

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ใช้ระยะเวลานานเท่าไรจึงจะเห็นผล ?

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะเริ่มเห็นผลได้ชัดเจนว่ามีจะผมงอกขึ้นมาใหม่ในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการเห็นผลหลังจากการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล

 

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรนอนอย่างไร ?

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรนอนหงายหรือนอนตะแคง เพื่อไม่ให้ผมที่ทำการปลูกขึ้นมาใหม่ถูกับหมอน ทั้งยังป้องกันไม่ให้กราฟท์ผมหลุดออก ทั้งนี้ควรใช้ที่คาดศีรษะหรือหมอนรองคอรูปตัวยู เพื่อช่วยในการประคองไม่ให้แผลกระทบกระเทือนกับหมอนในขณะที่หลับให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังป้องกันการกดทับของแผลที่เกิดขึ้นบริเวณท้ายทอย ควรนอนหมอนสูง และไม่นอนคว่ำ เพื่อลดอาการบวมของแผลอีกด้วย

 

ปลูกผมถาวร FUE

ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ?

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ยังไม่ควรทำการออกกำลังกาย หากร่างกายมีการกระทบกระเทือนจากการออกกำลังกายอาจทำให้รากผมที่ปลูกขึ้นมาใหม่หลุดออกได้ จึงควรงดออกกำลังกายอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE และควรงดว่ายน้ำอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากแผลจากการปลูกผมเป็นแผลเปิด จึงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในการว่ายน้ำได้ นอกจากนี้ควรงดการซาวน่าและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง หรือที่ที่มีแดดจัดๆ เนื่องจากความร้อนจะมีผลต่อรากผมที่ปลูกนั่นเอง

 

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติหรือไม่ ?

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE การใช้ชีวิตประจำวันจึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน ป้องกันไม่ให้ศีรษะกระทบกระแทกกับของแข็ง ไม่ควรก้มศีรษะ เพื่อป้องกันอาการบวมของศีรษะ ไม่ให้เลือดออกที่แผลบริเวณที่ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ทั้งยังควรงดอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นชุมชนแออัดหรือมีฝุ่นควันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผล

 

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติหรือไม่ ?

หลังจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนได้ ควรรับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก หรือ ข้าวต้ม หากมีอาการดังกล่าวควรงดการรับประทานอาหาร และควรงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหลังการผ่าตัด 48 ชั่วโมง เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่ออาการบวมของแผลจากการทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

 

ข้อจำกัดของการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ไม่สามารถปลูกผมด้วยวิธี FUE ได้ทุกคนโดยข้อจำกัดของการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะเป็นเทคนิคที่ใช้วิธีการย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอยไปปลูกไว้ในบริเวณที่ต้องการหรือบริเวณที่มีผมบาง หากพื้นที่ที่ต้องการปลูกผมมีบริเวณกว้างเกินไป หรืออาจต้องการใช้จำนวนรากผมที่มากเกินกว่าจำนวนผมที่ท้ายทอยของผู้เข้ารับบริการมี จะทำให้ไม่สามารถปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ได้ ในอีกกรณีคือทำการย้ายรากผมไปปลูกในบริเวณที่ต้องการแล้ว ผมที่ขึ้นในที่ใหม่จะดูไม่หนาเท่าที่ควรและผมบริเวณท้ายทอยก็บางลงไปด้วยได้เช่นกัน

 

ในการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE นับเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน แต่ทุกการเปิดแผลหากทำในสถานที่ที่ไม่มีความสะอาดที่มากพอก็สามารถส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งสิ้น ดังนั้นควรศึกษาหาสถานที่ที่มาตรฐาน ได้รับความน่าเชื่อถือ ทั้งยังมีทีมแพทย์ที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญเพื่อให้ผลลัพธ์ในการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ หลังจากการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงอาการรากผมหลุด และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร

 

ปลูกผมถาวร FUE

ภาพทำปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพหลังทำ 7 วัน ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพหลังทำ 14 วัน ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ปลูกผมถาวร FUE

ภาพหลังทำ 1 เดือน ปลูกผมถาวร (FUE)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

Rassapoom Clinic เป็นคลินิกอันดับต้นๆ ที่รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าด้วยกันหลายแขนง ทั้งนี้ทีมแพทย์ที่ทำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE ของ Rassapoom Clinic ก็ยังเป็นทีมแพทย์เบอร์ต้นๆ ของประเทศ ทั้งยังมีการติดตามผลหลังทำการรักษา ดูแลเรื่องการสระผม รวมทั้งยังมีบริการยังการรักษาอีกมากมาย สามารถปรึกษารวมทั้งสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในการรักษารวมทั้งดูโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ Rassapoom Clinic ทุกสาขาเลยค่ะ

2162

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว