โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวคืออะไร เหมาะกับใคร ?

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวคืออะไร เหมาะกับใคร ?

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเครื่องแรกของไทย

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวคืออะไร
โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว เป็นโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีในการลดไขมันสะสมในที่อยู่บริเวณใต้ชั้นผิวหนัง ชนิดใหม่ล่าสุด ที่ผลิตจากประเทศสเปน ได้รับการยอมรับจากแพทย์ในประเทศสเปน ให้เป็นเทคโนโลยี VF®Technology โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเป็นเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุส่งผ่านอิเล็กโทรด ในการสัมผัสร่างกาย ความหนาแน่นของ กระแสที่หมุนเวียนบริเวณที่ใช้ส่งผลให้เครื่อง สร้างอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในบริเวณใต้ผิวหนังและ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่ใช้ การส่งผ่านพลังงาน โดยพลังงานจะค่อยๆ เพิ่มอุณภูมิเพื่อให้ลงลึกถึงระดับเซลล์ ของชั้นไขมัน ทําให้อุณหภูมิ ที่ส่งถึงผิวหนังสูงถึง 52 °C ซึ่งอุณหภูมิ ในบริเวณใต้ผิวจะน้อยกว่าประมาณ 5 - 6 °C ( 46 - 47 °C ) ทําให้เซลล์ไขมันเกิดกระบวนการ Lipolysis ทังยังช่วยกระตุ้น กระบวนการเผาผลาญของร่างกาย จึงส่งผลให้ไขมันลดลง ไขมันที่ สลายแล้วจะถูกกําจัดออกทาง กระบวนการขับของเสียของร่างกาย

อีกทั้งโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวยังช่วยในการ จัดการและสลายไขมันได้ลงลึกเข้าไปถึงระดับเซลล์ไขมัน อีกทั้งยังช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน รวมทั้งอิลาสตินบริเวณใต้ชั้นผิว โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว จึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการลดไขมันสะสมในบริเวณใต้ชั้นผิวหนัง เครื่องแรกในโลก ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถใช้ในการลดไขมันในอวัยวะภายในได้ถึง 14% ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพียงแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลา 12 วัน โดยประมาณ เท่านั้น

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวคืออะไร ? เหมาะกับใคร ?

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ยังช่วยในการกระชับกล้ามเนื้อ ผิวหนังที่ได้รับการรักษา อีกทั้งยังช่วยลดความอยากอาหารได้เป็นอย่างอีกด้วย โดยได้รับการพิสูจน์จากทางวิทยาศาสตร์ว่า สามารถลดฮอร์โมนเลปตินในเลือด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงโดย MRI

โดยเครื่องโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว จะใช้ VF®Technology คลื่นความถี่วิทยุ (RadioFrequency) 3 ความถี่ ที่ 0.8mHz, 1.0mHz,และ 1.2mHz ด้วยสามความถี่ที่มีความแตกต่างกัน จึงทำให้ตัวเครื่องสามารถปรับตัวให้เข้ากับพยาธิสภาพของร่างกาย เพื่อให้ได้รับพลังงานที่สูงที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวยังเป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานผ่านการรับรองจาก US FDA จึงมีความปลอดภัยในตัวเครื่องสูง จึงไม่ต้องกังวลหากเข้ารับบริการ

อีกทั้งโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ยังช่วยในกระบวนการการ Neocollagenesis หรือกระบวนการสร้างคลอลลาเจนโดยการ ใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 40-42°C เพื่อให้เกิด 2 กลไกในร่างกาย คือ

1.ลดระดับของคอลลาเจนเก่าที่เสื่อมสภาพ โดยการย่อยสลายออก

2.สร้างให้เกิดคอลลาเจนใหม่ในร่างกาย โดยการกระตุ้นการป้อนแคลเซียมเข้าสู่เซลล์ และทําให้เกิดการผลิต เจริญเติบโตในไฟโบรบลาสต์ส่งผลให้เกิดการสร้างสร้างคอลลาเจน รวมถึงกรดไฮยาลูโรนิกและอีลาสติน

ขั้นตอนการทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว
1.ปรึกษาแพทย์ แจ้งปัญหาและสิ่งที่กังวล
2.ทำการประเมินโดยการวัดรูปร่าง และเก็บภาพ
3.ลงมือทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว โดยการ แปะแผ่นสื่อ 30 นาที โดยความร้อนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0 - 50 หากระหว่างทำการรักษาเกิดความร้อนมากเกินไป สามารถแจ้งได้ และปรับความร้อนในระดับที่เหมาะสม และนำแผ่นสื่อออก จากนั้นจะมีการทาครีมสูตรพิเศษ และทำการนวดเพื่อให้การรักษาส่งผลดีขึ้นอีกขั้น อีก 30 นาที
4.ทำความสะอาด เป็นอันเสร็จ

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวควรทำบ่อยแค่ไหน ?
10 ครั้ง, 14 วัน, ระยะเวลาต่อครั้ง 60 นาที

ข้อแนะนำในการทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว
ในระหว่างทำการรักษาจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้

หลังการรักษา ผู้เข้ารับบริการจะมีอาการขับปัสสาวะและกระหายนํ้าเพิ่มมากขึ้น

ระหว่างการรักษาอาจมีการคันบริเวณหน้าท้อง ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเส้นเลือด และความร้อนจะกระตุ้นให้ฮีสตามีนหลั่ง จึงส่งผลให้เกิดอาการคันยิบๆ ที่บริเวณผิวหนังโดยอาการคันจะสามารถหายไหได้เองเมื่อทําทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว เสร็จและผิวหนังส่วนที่ทำทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวนั้นเกิดความเย็นลง

สัดส่วนที่ลดลงไปในครั้งแรกหลังจากทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว จะเป็นนํ้าเป็นส่วนใหญ่ หลงจากนั้นจึงจะเปลี่ยนเป็นไขมัน จึงทำให้ในช่วงกลางคืนหลังจากใช้บริการทำโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไปแล้วจะมีการปัสสาวะเพิ่มขึ้น

หลักการทำงานของโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว
โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว มีหลักการโดยการใช้คลื่นวิทยุ หรือคลื่น RadioFrequency (RF) ในการส่งผ่านความร้อนของตัวเครื่องโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวลงไปใต้ชั้นผิวหนัง เพื่อทำให้บริเวณใต้ผิวหนังที่ได้รับการรักษามีอุณภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมิของเครื่องจะค่อยๆ สูงขึ้นตามลำดับจนถึง 52 องศา โดยพลังงานความร้อนดังกล่าว จะเข้าไปส่งผลให้เกิดการกระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกาย และทำให้เกิดกระบวนการสลายไขมัน ทำให้เซลล์ไขมันที่อยู่ในร่างกายเกิดการฟ่อตัวลง อีกทั้งยังช่วยให้จำนวนเซลล์ไขมันในร่างกายนั้นลดลง และไขมันที่ตายแล้ว จะถูกขับออกไปเองตามกลไลธรรมชาติชาติของร่างกาย ตามลำดับ

นอกจากโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว จะช่วยในการสลายไขมันที่สะสมอยู่ภายใน.ใต้ผิวหนังและร่างกายแล้ว ความร้อนของพลังงาน RF ที่มีอุณหภูมิ 40-42 องศา ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวที่เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ ที่บริเวณชั้นผิว ทำให้ผิวที่ย้วย ห้อยเกิดความกระชับ และเรียบเนียนมากขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยีโปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ยังได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการลดไขมันสะสมใต้ผิวหนังได้โดยเฉลี่ย 20% และยังสามารปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวมีการศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่าง ว่าสามารถลดค่าอะไรในร่างกายได้บ้าง ?
1.Weight - ค่าน้ำหนัก

2.Perimeter - ค่าขนาดรอบสัดส่วน

3.Subcutaneous fat - ค่าไขมันที่พบได้ที่บริเวณชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้รูปร่างไม่กระชับ และหย่อนคล้อย ทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้ เช่น โรดเบาหวาน ความดันสูง และโรคหัวใจ

4.Leptin - ค่าฮอร์โมนที่เป็นตัวควบคุมความหิว รวมทั้งระดับไขมันในร่างกาย ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะทำงานตรงกันข้ามกับฮอร์โมนเกรลิน (Ghrelin) ที่เป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดความหิว อีกทั้งฮอร์โมนเลปติน Leptin ยังเปรียบเสมือนเหมือนตัววัดระดับไขมันในร่างกาย (Body Fat) ถ้าฮอร์โมนเลปตินในร่างกายมีปริมาณ เท่ากับร่างกายได้เิดการสะสมไขมันนั่นเอง ในทางกลับกันถ้าฮอร์โมนเลปตินในร่างกายมีปรมาณน้อย ก็อนุมาณได้ว่าไขมันในร่างกายมีปริมาณที่น้อยเกินไปเช่นกัน

5.Insulin - ค่าฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการเก็บกักไขมันในร่างกาย เปรียบได้ว่าหากอินซูลินในร่างหายลดลง เท่ากับว่าไขมันในร่างกายก็ลดลงตาม

6.C-reactive Protein - ค่าโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายได้สร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อการอักเสบต่างๆ

7.Triglyceride - ค่าไขมันที่พบในเลือด ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เอง หรือเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรต หลังจากร่างกายย่อยสลายสารอาหารเหล่านี้ ส่วนที่เหลือ จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไตรกลีเซอไรด์ และจะเกิดการสะสมอยู่ภายในเนื้อเยื่อไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อใช้สำหรับเป็นพลังงานสำรอง หากร่างกายมีปริมาณ Triglyceride สูงจะทำให้เกิดคราบตะกรันหรือพลัด (Plaque) จะทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงหนาและเกิดการตีบตัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด (Heart Attack) และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (Peripheral Arterial Disease: PAD) รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของโรคตับและโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

8.LDL Cholesterol - ค่าไขมันไม่ดี ซึ่งเป็นไขมันที่ชอบจับตัวสะสมตามผนังหลอดเลือด หากมีไขมันชนิดนี้ในจำนวนมากจะทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดแดงตีบและแข็ง จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวช่วยเรื่องอะไรบ้าง ?
1.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการลดสัดส่วน

2.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการลดขนาดสัดส่วนบริเวณหน้าท้องรวมไปถึงรอบเอวที่เรียกกันว่าห่วงยาง

3.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการสลายไขมันในอวัยวะภายใน

4.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ขับของเสียออกจากร่ายกาย

5.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการกระกระตุ้นให้เกิดคอลลาเจนใต้ผิว (Neocollagenesis)

6.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการทำให้ผิวกระชับเรียบเนียนขึ้น

7.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการกระชับกล้ามเนื้อ

8.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการปรับฮอร์โมนลดความอยากอาหาร

9.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการลดน้ำหนัก

10.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการกระชับผิวให้เรียบเนียน เต่งตึง ได้ทั้งรูปร่าง ทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

11.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ช่วยในการระบายสารพิษ (Drainage of toxins)

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวสามารถทำในส่วนใดของร่างกายได้บ้าง ?
โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวใช้ได้ทุกบริเวณในร่างกาย ตั้งแต่ใบหน้า ร่างกาย และเฉพาะ ส่วนที่กังวลก็ได้เช่นกัน

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานอย่างไรกับร่างกาย ?
1.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ น้ำหนัก (Weight) - เมื่อทำการลดไขมันและสลายไขมันใต้ผิวแล้ว จะส่งผลให้น้ำหนักของร่างกยลดลงตามไปด้วย

2.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ สัดส่วนร่างกาย (Perimeter) - สัดส่วนของร่างกายลดลง

3.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง (Subcutaneous fat) - เมื่อใต้ผิวหนังมีไขมันสะสมเป็นจำนวนมาก จะก่อให้เกิดความหย่อนคล้อยของผิวหนังและกล้ามเนื้อจึงทำให้ผิวหนังเกิดการไม่กระชับจึงทำให้ไม่สามารถมีสัดส่วนที่สวยงามตามต้องการได้ อีกทั้งการมีไขมันสะสมที่บริเวณใต้ผิวหนังยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ เช่น โรดเบาหวาน ความดันสูง และโรคหัวใจ Ncds (Non-Communicable Diseases)

4.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการอิ่ม หรือหิวอาหาร (Leptin) - เนื่องจากฮอรโมนเลปติน มีความเปรียบเหมือนกับตัววัดระดับไขมันในร่างกาย (Body Fat) อาทิ หากฮอรโมนเลปตินในร่างกายมีปริมาณที่มากหมายความว่า ร่างกายมีไขมันเป็นจำนวนมาก ในทางกลับกัน หากฮอร์มนเลปตินในร่างกายมีปริมาณที่น้อย ก็หมายความว่า ไขมันในร่างกายมีน้อยเกินไปเช่นกัน

5.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ ฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (Insulin) - ตามที่รู้จักกันดีว่าฮอร์โมนอินซูลินนั้นเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายของคนเราสามารถผลิตได้เองจากตับอ่อน ทำหน้าที่กักเก็บไขมันในร่างกาย ดังนั้นเมื่ออินซูลินในร่างกายมีปริมาณที่ลดไขมันในร่างกายก็จะลดลงตามไปด้วย

6.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ C-reactive Protein - ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายได้สร้างขึนมา และโปรตีนชนิดนี้จะอยู่ในเลือด อีกทั้งฮอร์โมนชนิดนี้เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสนองต่อการอักเสบของร่างกาย หากฮอร์โมนชนิดนี้มีระดับสูงที่สูงขึ้นแปลว่าร่างกายมีอาการอักเสบ ซึ่งอาการดังกล่าวก่อใหเกิดโรคร้ายตามมาได้

7.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ กรดไขมัน Triglyceride - ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งในร่างกาย ที่สังเคราะห์ขึ้นและทำงานในตับ หรืออาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินความจำเป็น หลังจากที่ร่างกายย่อยอาหารแล้วส่วนที่เหลือที่ยังไม่ถูกย่อย จะถูกเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ และสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างใช้เป็นพลังงานสำรอง หากร่างกายมีไตรกลีเซอไรด์ในปริมาณที่สูง จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน รวมทั้งมะเร็งเต้านมได้ รวมทั้งเพิ่มความ เสี่ยงของโรคตับและโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

8.โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวทำงานกับ LDL Cholesterol - หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ไขมันไม่ดี" ซึ่งเป็นไขมันที่ชอบจับตัวสะสมตามผนังหลอดเลือด หากมีไขมันชนิดนี้ในร่างกายเป็นจำนวน มากจะทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบและแข็ง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวคืออะไร ? เหมาะกับใคร ?

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับใคร ?
โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่มีปัญหาไขมันส่วนเกิน ต้องการสลายไขมันในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ต้นแขน, ต้นขา, หน้าท้อง, รอบเอว, แผ่นหลัง เป็นต้น

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ต้องการความกระชับ

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง หรือมี พุงย้อย ที่ต้องการการกระชับหน้าท้อง

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่มี Subcutaneous fat (ไขมันใต้ผิวหนัง) มากเกินไป

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ทีมีความกังวลเรื่องสัดส่วนเฉพาะจุด

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการลดไขมันและกระชับผิวไปพร้อมๆ กัน

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการลดรูปร่างแต่ไม่ต้องการออกกำลังกาย

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี่

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

รูปภาพรีวิว ก่อนทำ - หลังทำ (โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว ไม่เหมาะกับใคร ?
โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้ที่มีความผิดปกติของการรับอุณหภูมิที่ผิวหนัง

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้ที่ฝังเหล็กในบริเวณที่รักษา

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณที่รักษา ผิวที่มีบาดแผล

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้มีภาวะเลือดออกภายในร่างกาย

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้มีโรคประจำตัว เกี่ยวกับ ตับ ไต ต้องฟอกไต ตับแข็ง

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้ที่มีการฝังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ ประสาท

โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิวไม่เหมาะกับ ผู้ที่มีเนื้องอก

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

รูปภาพรีวิว ก่อนทำ - หลังทำ (โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ทำความรู้จัก Subcutaneous Fat หรือ ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
Subcutaneous Fat หรือ ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง เป็นไขมันที่มีอยู่ในร่างกายเราทุกคน ขึ้นอยู่กับจะมีมากหรือน้อยเท่านั้น โดยไขมันชนิดนี้จะสะสมอยู่บริเวณใต้ชั้นผิวหนัง โดยสื่มเนื่องมาจากกระบวนการที่ไขมันในช่องท้องของคนเราที่เป็นด่านแรกที่ไขมันจะเข้ามาสะสม และไม่สามารถทำการเผาผลาญออกไปได้ ไขมันกลุ่มนั้นก็จะถูกกระจายไปสะสมตามจุดต่างๆ โดยลำดับถัดต่อจากช่องท้องก็คือผิวหนังนั่นเอง

โดยไขมันประเภทนี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันในปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายของคนเราต้องการ และไม่ได้ทำการเผาผลาญออกด้วยการออกกำลังกาย หรือวิธีอื่นจึงทำให้เกิดการสะสมจนพอกพูนในบริเวณต่างๆ ของร่างกายนั่นเอง

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

รูปภาพรีวิว ก่อนทำ - หลังทำ (โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ไขมันผิวหนังนั้นยังถูกจำแนกออกไปอีก 3 ชั้นตามชั้นของผิวหนัง ดังนี้

1.ชั้นไขมันใต้ผิวหนังด้านบน
ไขมันชั้นนี้จะเป็นไขมันชั้นที่อยู่ติดกับชั้นผิวหนังที่สุด โดยสามารถจินตนาการได้จากภาพของหมู 3 ชั้น ชั้นนี้เปรียบได้เหมือนกับชั้นที่ 2 ของหมู 3 ชั้นนั่นเอง ซึ่งหมายความว่าไขมันในชั้นนี้จะสามารถออกมาด้านนอกของร่างกายได้ง่ายที่สุด สำหรับหน้าที่ของไขมันในชั้นนี้นั้น คือการหุ่มหรือห่อ ต่อมเหงือ รวมทั้งรากขนเอาไว้ โดยไขมันในชั้นนี้จะทำงานร่วมกันกับหลอดเลือดรวมทั้งเส้นประสาทต่างๆ ที่คอยสอดแทรก และหล่อเลี้ยงไขมันชั้นนี้เอาไว้และทำหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงต่อมต่างๆ ที่อยู่ภายในไขมันใต้ผิวหนังด้านบน

2.ชั้นไขมันใต้ผิวหนังด้านกลาง
ชั้นไขมันใต้ผิวหนังด้านกลาง เป็นชั้นไขมันของผิวหนังที่ไม่ได้มีอยู่ในทั่วทั้งร่างกาย แต่จะมีอยู่ในบางส่วนของร่างกายเท่านั้น โดยบริเวณที่มีไขมันใต้ผิวหนังด้านกลางอยู่นั้น คือ แขน ขา หรือผิวหนังที่มีความหนา เช่นท้อง เป็นต้น โดยผิวหนังด้านกลางนี้จะไม่ีในบริเวณใบหน้า เนื่องจากเป็นผิวหนังที่มีความบางนั่นเอง

3.ชั้นไขมันใต้ผิวหนังด้านล่าง
ชั้นผิวหนังชั้นนี้จะทำหน้าที่ในการรองรับการกระแทกของร่างกาย โดยจะมีลักษณะของไขมันที่ดูเหมือนกับเป็นพังผืด และเมื่อมีในปริมาณที่มากจะเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนกลมๆ ซึ่งสิ่งนี้นั่นเองที่จะกลายเป็นเซลลูไลท์ได้ในอนาคต จะสังเกิดเห็นผิวหนังเป็นคลื่นๆ เป็นก้อนๆ ที่มีความไม่เรียบเนีบย ไม่เท่ากันอยู่ เหมือนกับเปลือกส้มเมื่อเห็นเช่นนั้นให้รับรู้ได้เลยว่ามาจากไขมันใต้ผิวหนังชั้นล่าง และเรียกว่าเซลลูไลท์

สำหรับไขมันสะสมใต้ผิวหนัง เมื่อคนเรามีสะสมไว้เป็นจำนวนมาก เบื้องต้นจะก่อให้เกิดความหย่อนคล้อย ไม่เรียบเนียน ไม่กระชับ หรือที่บางคนเรียกว่าเผละ ยิ่งนานวันยิ่งสะสมก็จะยิ่งทำให้เสียรูปร่างขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังตามมาด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งโรคหัวใจ อัลไซเมอร์เป็นต้น

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

รูปภาพรีวิว ก่อนทำ - หลังทำ (โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หากมีไขมันสะสมในบริเวณผิวหนังในปริมาณที่พอดี ก็จะทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายได้เช่นกัน เนื่องจากการทำงานของร่างกายในบางส่วน ใช้การขับเคลื่อนโดยพลังงานใต้ผิวหนังโดยข้อดีของการมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังสามารถแจกแจงได้ ดังนี้

1.ไขมันใต้ผิว นับเป็นแหล่งสะสมพลังงานของร่างกายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

2.ไขมันใต้ผิว ช่วยในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้เกิดความสมดุล ทำให้ปรับตัวได้ง่ายเวลาอากาศหนาวหรือร้อน

3.ไขมันใต้ผิว ช่วยทำหน้าที่เหมือนกับถุงลมนิรภัยของร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่่ช่วยรับแรงกระแทกจากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ให้ร่ายกายได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายมาก

4.ไขมันใต้ผิว เกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนเพศที่อยู่ในร่างกาย

5.ไขมันใต้ผิว เป็นตัวกลางในการทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ เนื่องจากมีการหลังสารเพื่อให้เซลล์สื่อสารกัน

6.ไขมันใต้ผิว สามารถทำการสลายวิตามินบางชนิดที่เข้าสู่ร่างกายได้ อาทิ วิตามิน A วิตามิน E วิตามิน

DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว

รูปภาพรีวิว ก่อนทำ - หลังทำ (โปรแกรม DRAKARIAN สลายไขมันใต้ผิว)

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การมีไขมันสะสมในร่างกายในปริมาณที่มาก ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ และระบบต่างๆ ในร่างกาย หากไม่สะดวกที่จะออกกำลังกายจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยอื่นในการสลย และลดไขมัน เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ตัวช่วยที่ใช้ควรมีมาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ใช้ยาลดความอ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างคงทน ถาวร และไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง

1543

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว