นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ LIVE Demonstration ในงาน AMI MD CODES Expression

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ LIVE Demonstration ในงาน AMI MD CODES Expression

LIVE Demonstration พลิกโฉมเคสโชว์สดๆ ในงาน “AMI MD CODES Expression” บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ในงาน
อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Board of Dermatology, Global Allergan Trainer ได้รับเกียรติจากบริษัท Allergan Aesthetics Thailand an Abbvie Company บริษัทชั้นนำผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ และ สารฉีดสลายกล้ามเนื้อ แบรนด์ดัง ให้เกียรติเชิญบรรยายให้ความรู้ในด้านการทำโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ ในงานสอนบรรยายส่งท้ายปี “AMI MD CODES Expression” โดยงานนี้ อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ขึ้นให้ความรู้แบบเต็มรูปแบบถึง 3 PART ใหญ่ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมภายในงานได้รับความรู้ ความเข้าใจทั้งการเรียนการสอน การอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่

 

New Project โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ "เปลี่ยนชีวิต" เทคนิค Triangular Face Lift

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ TRIA - Medical Wellness Center โดย อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้ขึ้นบรรยายด้วยกัน 3 Part แบ่งออกเป็น

AMI MD CODES Expression

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ LIVE Demonstration
AMI MD CODES Expression

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

1.Assessment Treatment planning with MDASA and MD DYNA Codes
บรรยายเกี่ยวกับวิธีการ วิเคราะห์ปัญหาของคนไข้ที่เข้ามาทำการรักษา และสอนประเมินการรักษาให้แม่นยำ รวมทั้งยังสอนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆให้เหมาะกับแต่ละบริเวณใบหน้าและชั้นผิว

โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กับคนไข้ในวันนี้ได้แก่
• โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ JUVEDERM รุ่น VOLUMA
• โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ JUVEDERM รุ่น VOLUX
• โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ JUVEDERM รุ่น VOLBELLA
• โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ JUVEDERM รุ่น VOLIFT

AMI MD CODES Expression

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ LIVE Demonstration
AMI MD CODES Expression

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สำหรับปัญหาของคนไข้ที่มาเป็นเคสตัวอย่างของวันนี้คือคนไข้เพศ ชาย อายุ 48 ปี มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ เนื่องจากมีปัญหา LOWER FACE ค่อนข้างมากโดยแจกแจงได้ดังนี้

• ตาตก
• มุมปากตก
• ปากงุ้มเข้า
• คางสั้นและมีกล้ามเนื้อหดเกร็งบริเวณคางอย่างรุนแรง
• ใต้ตาอิดโรย
• ใบหน้าหย่อนคล้อยและตกหย่อนมาก
• ร่องแก้มลึกและชัด

จากการอธิบายจึงได้ข้อสรุปว่าคนไข้ท่านนี้เหมาะแก่การใช้โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่างๆบนใบหน้าทั้งหมด 14 cc. ทั้งนี้ อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ยังแบ่งปันเทคนิคในเรื่องการคาดคะเนปริมาณการใช้โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์กับแพทย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย อย่างแม่นยำ

AMI MD CODES Expression

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ LIVE Demonstration
AMI MD CODES Expression

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

2.Live injection : Putting principles into practice
สอนถึงเทคนิคโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้อง ทั้งยังร่วมแบ่งปันเทคนิคพิเศษในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์สำหรับบริเวณต่างๆ รวมทั้งอธิบายข้อควรระวังสำหรับการฉีดในทุกเคสเพื่อให้แพทย์ที่เข้ารับฟังการบรรยายได้เข้าใจมากขึ้น

Live injection โดยการสอนทำโปรแกรมฉีดครั้งนี้ใช้เข็มปลายทู่ในการฉีด เพื่อลดความเจ็บและปลอดภัยต่อการฉีดโดนเส้นเลือดอีกด้วย โดยระหว่างการลงมือทำ จะเริ่มทำทีละครึ่งหน้าเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น โดยผลลัพธ์ทั้งหมดจะเห็นได้ทันทีหลังจากทำเสร็จ

โดยเคสนี้ ใบหน้าหลังจากการทำจะดูสดใสขึ้นได้ในทันที บริเวณใต้ดวงตาที่เคยดูลึก ดูอิดโรยจะดูเต็มขึ้น มุมปากจากเดิมที่เคยตก ส่งผลให้ดูเป็นคนหน้าดุ หน้าโกรธ ถูกยกขึ้น ให้ดูใจดีและดูเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น และไฮไลท์สำคัญของเคสนี้อยู่ที่ บริเวณคางที่เดิมมีปัญหาหากล้ามเนื้อหดเกร็งบริเวณคางอย่างรุนแรง ดูคลายขึ้น เติมเต็ม และ ดูดีขึ้นได้ในทันที

AMI MD CODES Expression

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ LIVE Demonstration
AMI MD CODES Expression

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

3.Patient assessment Presentation : 6 Cases
เป็น PART ที่ ทำการสอนแพทย์ที่เข้าร่วมภายในงาน ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อทำการแนะนำ สอน และแบ่งปันเทคนิคต่างๆให้นำไปประยุกต์ปฏิบัติในการรักษาคนไข้ผู้มีปัญหา ได้จริงด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและปลอดภัย

โดยงานนี้ต่างได้รับคำชมออย่างล้นหลามจากแพทย์ผู้เข้าร่วมภายในงาน และต่างได้รับเสียงฮือฮาถึงเทคนิคที่นำมาแบ่งปัน ว่าสามารถใช้ในการปฏิบัติได้จริง และเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

278

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว