โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

เพิ่มความสวยสมบูรณ์แบบ ด้วยการเติมโปรแกรมฟิลเลอร์คาง
ใบหน้าสวยงามอย่างสาวในอุดมคติ ที่ผู้คนตั้งแต่ยุคก่อนเป็นลักษณะใบหน้าที่ใครหลายคนในยุคนี้ถวิลหา เนื่องจากมีหลายแอปพลิเคชัน หรือหลายฟิลเตอร์ที่ทำขึ้นมาเพื่อวัดความได้มาตรฐานของใบหน้าตามที่คนในยุคก่อนได้ระบุเอาไว้หรือไม่นั่นเอง โดยความงามในแบบฉบับคนในยุคก่อนที่หลายคนรู้จักกันดีและต้องการที่จะมีสัดส่วนใบหน้าที่เรียกว่างามแบบในยุคนั้นก็คือความงามแบบ ทฤษฎี Golden Ratio ซึ่งเป็นการกำหนดสัดส่วนใบหน้าของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศหญิง หรือเพศชายให้ได้สัดส่วนที่เท่ากันพอดีกันอย่างมีความสมดุลที่สุด

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โดยจะต้องมีสัดส่วนอยู่ที่ 1 : 1.618 นั่นหมายความได้ว่า ระยะห่างของอวัยวะที่เป็นจุดเด่นของใบหน้าจะต้องมีระยะที่ห่างกัน 1 : 1.618 นั่นเอง โดยวีธีการกำหนดสัดส่วนมีดังนี้ ให้แบ่งใบหน้าของคนเราเป็น 3 ส่วนในแนวนอน ที่ประกอบไปด้วย หน้าผาก เป็นส่วนที่ 1 ส่วนที่สองคือกึ่งกลางใบหน้าอย่างจมูก และส่วนที่ 3 คือคาง โดยตามทฤษฏีนั้นกำหนดได้ว่า ทั้ง 3 ส่วนดังที่กล่าวมาจะต้องมีความห่างอยู่ที่ 1 : 1.618 จึงจะได้สัดส่วนที่ดีและสวยงาม ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด ที่ทำให้สัดส่วนใบหน้าของคนไม่ได้ความพอดี และไม่สมดุลนั้น ส่วนมากเกิดจากคางที่สั้นเกินไปจนไม่ได้สัดส่วนนั่นเอง

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สาเหตุที่ทำให้มีคางสั้น หรือคางไม่ได้สัดส่วน
ในบุคคลที่่มีใบหน้าที่สั้น คางสั้น คางตัด ในกลุ่มนี้อาจรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาคางบุ๋ม หรือผู้ที่มีใบหน้าส่วนล่างถอยหรือหลบไปด้านหลังกว่าคนปกติได้เช่นกัน ในคนกลุ่มอาการหรือลักษณะดังกล่าวมักเกิดจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ที่สืบทอดกันต่อมาจากครอบครัว ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต แต่อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความสวยความงาม แล้วก่อให้เกิดความกังวลในการใช้ชีวิตในที่สุด

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หากผู้ใดที่ประสบปัญหาดังกล่าวและได้รับความกังวลจึงควรแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาด้านความกังวลใจตามมาภายหลัง

ฟิลเลอร์คาง

โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โดยแต่ละปัญหาใบหน้าส่วนล่างสั้นสามารถแก้ได้ดังนี้
1.ใบหน้าส่วนล่างสั้นอันเนื่องมาจากโครงสร้างหรือกระดูก
ผู้ที่ประสบปัญหาใบหน้าส่วนล่างสั้นอันเนื่องมาจากโครงสร้างหรือกระดูก จะมองเห็นลักษณะภายนอกคือมีคางถอยไปด้านหลังมากกว่าปกติ หรือมีฟันบนที่คร่อมฟันล่างมากกว่าปกติจนดูเหมือนคนที่มีฟันเหยินมาก คางทู่ ปากอูม หรือลักษณะภาพรวมของใบหน้าผิดปกติ

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผู้ที่มีใบหน้าลักษณะนี้สามารถแก้ไขได้โดยการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเพื่อเพิ่มความยาวของคางและปรับใบหน้าให้สมส่วนโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด โดยวิธีนี้จะเหมาะสมมากสำหรับผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการศัลยกรรมหรือไม่มีเวลาในการพักฟื้น

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หรือสามารถทำการผ่าตัดศัลยกรรมเลื่อนกราม หรือผ่าตัดใบหน้าส่วนล่าง ให้มีความสมดุลได้ โดยวิธีนี้จะต้องมีเวลาพักฟื้นนานและต้องทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการมากๆ เพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัดเนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

2.กระดูกบริเวณคางสั้น
โดยปกติเคสที่มีลักษณะกระดูกคางที่สั้นจะเป็นพันธุกรรม หรือเป็นลักษณะนี้มาตั้งแต่กำเนิด หากมีความกังวลสามารถทำศัลยกรรมคางเสริมซิลิโคน เพิ่มความยาวของคาง หรือเติมโปรแกรมฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มความยาวของคางและเติมความสมดุลของใบหน้าได้เช่นกัน

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โดยวิธีการที่จะแก้ปัญหาคางสั้นหรือคางไม่ได้สัดส่วนวิธีที่เห็นผลเร็ว ไม่ต้องพักฟื้นและสามารถใช้ชีวิตได้ในทันทีไม่ส่งผลต่อการทำงานนั่นก็คือการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง หรือฉีดสารเติมเต็มที่คาง (Filler)

ฟิลเลอร์คาง

ภาพก่อน - หลังทำ โปรแกรมฟิลเลอร์คาง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โปรแกรมฟิลเลอร์ (Filler) คืออะไร ?
โปรแกรมฟิลเลอร์ (Filler) จัดเป็นสารเติมเต็มที่ผลิตขึ้นมาจาก Hyaluronic Acid หรือ ไฮยารูลอนิคแอซิด มีชื่อย่อที่คนรู้จักกันเป็นอย่างดีกันว่า HA โปรแกรมฟิลเลอร์ เป็นสารที่ออกแบบและถูกผลิตมาเพื่อให้เลียนแบบสิ่งที่มีอยู่ในร่างกาย หากเลือกถูกประเภทก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดย โปรแกรมฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทอันประกอบไปด้วย

1.โปรแกรมฟิลเลอร์ (Filler) แบบชั่วคราว
โปรแกรมฟิลเลอร์ (Filler) แบบชั่วคราว จะมีสารประกอบที่เป็นส่วนของคอลลาเจนเป็นโปรตีนหลัก หรือที่คนทั่วไปรู้จักและเป็นที่นิยมกันในชื่อว่า Hyaluronic Acid มีตัวย่อว่า HA โดยโปรแกรมฟิลเลอร์ชนิดนี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหลังทำการฉีดไปและสามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติตามแต่รุ่นของยี่ห้อนั้นๆ มีหลากหลายเนื้อสัมผัส ตั้งแต่แข็งมากที่ออกแบบมาเพื่อให้ฉีดชิดกระดูกสำหรับแก้ไขในส่วนของโครงสร้าง ไปจนถึงอ่อนมาก ที่ผลิตมาเพื่อเอาไว้สำหรับฉีดบนชั้นผิวเพื่อให้ได้คุณภาพผิวที่ดี โดยโปรแกรมฟิลเลอร์ชนิดชั่วคราวนี้จะสามารถคงสภาพหลังการฉีดได้ประมาณ 12-24 เดือน

2.โปรแกรมฟิลเลอร์ (Filler) แบบกึ่งถาวร
โปรแกรมฟิลเลอร์ (Filler) แบบกึ่งถาวร โปรแกรมฟิลเลอร์จำพวกนี้ เป็นสารเติมเต็มชนิดหนึ่ง ที่ช่วยเติมเต็มได้ก็จริง แต่เมื่อฉีดไปในบริเวณต่างๆ ในร่างกายแล้วสามารถทำปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเป็นก้อน ไหลย้อย ที่สำคัญโปรแกรมฟิลเลอร์ชนิดนี้จะไม่สามารถย่อยสลายไปได้เองหลังจากการฉีดโดยธรรมชาติ เนื่องจากโปรแกรมฟิลเลอร์แบบกึ่งถาวรโดยมากจะผลิตจาก ซิลิโคน หรือพาราฟิน เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นสารแปลกปลอมที่เมื่อได้ทำการฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วนั้นมักก่อให้เกิดอาการอักเสบ เป็นก้อนจนต้องมาขูดออกตามที่เราพบเห็นได้มากตามหนังสือพิมพ์หรือข่าวนั่นเอง

ฟิลเลอร์คาง

โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ข้อดีของการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง
1.ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเห็นผลเลยทันทีหลังทำ
2.ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเพิ่มความยาว และปรับสมดุลใบหน้าได้
3.ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้หน้าทันที
4.ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางไม่มีรอยแผลเป็นทิ้งไว้หลังฉีด
5.ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางปลอดภัยไม่ตกค้างหลังทำ
6.ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางไม่ต้องพักฟื้น

ฟิลเลอร์คาง

โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ข้อเสียของการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง
1.ข้อเสียของการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอาจไม่สามารถเพิ่มความยาวได้ยาวมากนัก
2.ข้อเสียของการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางหากแพทย์ไม่ชำนาญฉีดผิดชั้นอาจเป็นก้อนและดูไม่ธรรมชาติ

การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางมีความปลอดภัยไหม
การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง มีความปลอดภัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของโปรแกรมฟิลเลอร์ที่เลือกใช้ หากเลือกใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ประเภทชั่วคราว สามารถก่อให้เกิดผลเสียในการเป็นก้อน ตกค้าง เป็นไต หรือไม่สามารถสลายได้ในอนาคต หากแต่เลือกโปรแกรมฟิลเลอร์เป็นประเภทกึ่งถาวร ที่เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน นั้นจะสามารถสลายได้หมด ไม่มีสารตกค้างและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือและความชำนาญของแพทย์ผู้ทำการรักษาด้วยเช่นกัน หากไม่มีความชำนาญมากพอ ต่อให้ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ประเภทกึ่งถาวรที่ดีเท่าใด ก็สามารถอุดตันเส้นเลือดได้เช่นกัน

การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอยู่ได้นานแค่ไหน ?
การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางโดยปกติแล้วแพทย์จะเลือกใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็ง และโปรแกรมฟิลเลอร์ชนิดนี้จะมีความเข้มข้นของตัว Hyaluronic acid ที่สูงมากในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง จึงทำให้การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางนั้นสามารถคงผลลัพธ์ได้นาน ทั้งนี้การเลือกยี่ห้อ หรือรุ่นของโปรแกรมฟิลเลอร์ก็มีส่วนในการคงผลลัพธ์ของการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางได้เช่นกัน

การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางใช้จำนวนโปรแกรมฟิลเลอร์เท่าไหร่ ?
ปกติแล้วแพทย์จะใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางในปริมาณน้อยและค่อยๆ เพิ่มตามความพึงพอใจของคนไข้โดยจะเริ่มต้นจาก 1 cc ก่อน หากคนไข้ไม่ได้มีคางที่สั้นมาก หรือไม่ได้มีปัญหาที่คางหรือรูปทรงของคางที่ไม่เป็นปัญหามากนัก 1 cc ก็เป็นปริมาณที่เพียงพอ แต่หากคนไข้มีปัญหาคางที่สั้นมาก หรือใบหน้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคางมากแพทย์อาจจะต้องเพิ่มปริมาณการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเป็น 2 หรือ 3 cc ตามแต่ปัญหาหรือความพึงพอใจของคนไข้

การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางมีอาการบวมหรือไม่ ?
การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางแล้วมีอาการบวม หลังจากการฉีดนั้น นับเป็นอาการปกติของกรฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง อาการบวมนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลและสภาพผิวหนังของผู้เข้ารับบริการด้วย ในบางคนอาจบวมมาก หรือในบางคนอาจไม่บวมเลยได้เช่นกัน โดยอาการบวมหลังจากการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางนั้นจะเริ่มมีอาการบวมในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง และอาการบวมดังกล่าวจะสามารถยุบและหายไปได้เองในเวลา 3-7 วันหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดูแลของแต่ละบุคคล

การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางจะเห็นผลชัดเจนในกี่วัน ?
การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางจะเห็นผลทันทีหลังจากการฉีดเลย แต่อาจมีอาการบวม จึงทำให้เห็นรูปทรงของโปรแกรมฟิลเลอร์คางที่ทำการฉีดไปได้ไม่ชัด และไม่เป็นทรงตามใจต้องการเท่าไรนัก จะสามารถเห็นทรงของโปรแกรมฟิลเลอร์คางที่ฉีดไปได้ชัดเจนเมื่อใบหน้าเริ่มยุบบวมและเข้าที่โดยใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์โดยประมาณ

ฟิลเลอร์คาง

โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางมาแล้วเป็นก้อนสาเหตุเกิดจากอะไร ?
สาเหตุของฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางมาแล้วเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่แพทย์ผู้ทำการฉีด ไม่มีความชำนาญมากพอในเรื่องของกายวิภาค หรือไม่มีความแม่นยำในการฉีดลงในชั้นผิวที่มากพอจึงทำให้ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางในชั้นผิวที่ตื้นมากเกินไป ปัญหานี้อาจรวมไปถึงการฉีดไปโดนมัดกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ผิวอย่าง mentalis จึงทำให้เกิดการดึงหรือยกของกล้ามเนื้อมัดดังกล่าวจึงทำให้โปรแกรมฟิลเลอร์คางที่ได้ทำการฉีดลงไปนั้นเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อน โดยจะเห็นได้ชัดมากขึ้นในเวลาขยับใบหน้า การพูด หัวเราะหรือยิ้ม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ ของโปรแกรมฟิลเลอร์แต่อย่างใด

หากไม่ต้องการให้เกิดการเป็นก้อนเมื่อฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรเลือกคลินิกที่แพทย์ผู้ทำการฉีดสามารถฉีดได้แม่นยำเพื่อลดการเกิดปัญหา

ฟิลเลอร์คาง

โปรแกรมฟิลเลอร์คาง คืออะไร แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

โปรแกรมฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไร และรุ่นอะไรบ้างที่เหมาะสมกับการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง ?
โปรแกรมฟิลเลอร์ที่แพทย์จะนำมาฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางนั้น โดยมากจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีลักษณะเนื้อแข็ง เนื้อเจลจะมีความยืดหยุ่นได้ดีเนื่องจากคางจะขยับตลอดเวลาในขณะที่พูด เกาะตัวได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน โดยโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีลักษณะนี้จำแนกได้ตามยี่ห้อ และรุ่นดังนี้

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกายี่ห้อ Juvederm รุ่น Voluma
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อที่มีความแข็งและฟูไม่มากนักอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความแน่นหนาของเนื้อที่สูง มีความยืดหยุ่นมาก จึงทำให้เวลาที่แพทย์ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางไปแล้วไม่ก่อให้เกิดการไหล หรือไปจับตัวในบริเวณที่ไม่ต้องการ ทั้งโปรแกรมฟิลเลอร์ Juvederm รุ่น Voluma ยังมีส่วนผสมของยาชาอยู่ในตัวโปรแกรมฟิลเลอร์จึงทำให้ในเวลาฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเข้าไปแล้วจะทำให้การเจ็บในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางน้อยลง

โปรแกรมฟิลเลอร์ Juvederm รุ่น Voluma เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 18 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกายี่ห้อ Juvederm รุ่น Volux
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็งในระดับที่มาก มีความแน่นหนาของตัวเนื้อเจลค่อนข้างไปทางสูง มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทน แข็งแรงฉีดง่ายทั้งยังมีส่วนผสมของยาชา จึงไม่ทำให้มีอาการเจ็บหรือปวดในขณะที่แพทย์ทำการดันยา

โปรแกรมฟิลเลอร์ Juvederm รุ่น Volux เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 18 -24 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศสวีเดนยี่ห้อ Restylane รุ่น Lyft
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อเจลที่มีความคงตัวสูงมาก มีความยืดหยุ่นดี ทนต่อแรงเสียดทาน การพูด หรือขยับใบหน้า ไม่จับตัวเป็นก้อนในเวลาฉีดไปแล้วแต่มีความฟูในเนื้อเจลไม่มากนัก แต่เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่ช่วยในการยกกระชับใบหน้าได้ด้วย มียาชาในตัวลดอาการเจ็บปวดในการดันยา

โปรแกรมฟิลเลอร์ Restylane รุ่น Lyft เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 12 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Belotero รุ่น Intense
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็งมากเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง ยืดหยุ่นสูง มีเนื้อที่หนา มีประสิทธิภาพในการยกกระชับใบหน้าและคงตัวได้เป็นอย่างดี และยังมีส่วนผสมของยาชาเพื่อให้ลดอาการเจ็บในเวลาที่แพทย์ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง

โปรแกรมฟิลเลอร์ Belotero รุ่น Intense เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 18 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Belotero รุ่น VOLUME
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์รุ่นที่เนื้อมีความยืดหยุ่นในตัวสูง มีแรงต้านทานในการขยับใบหน้า มีความคงตัวค่อนข้างมาก เมื่อฉีดไปแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยเป็นธรรมชาติ มียาชาในตัวลดอาการเจ็บเมื่อดันยาเข้าสู่ผิวหนังแล้ว

โปรแกรมฟิลเลอร์ Belotero รุ่น Intense เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 18 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศจากประเทศอิตาลียี่ห้อ Definisse รุ่น Restore filler with Lidocaine
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อเจลแข็งในระดับปานกลาง สามารถฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางให้กลมกลืนกับผิวได้ดี แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างคางมาก หรือผู้ที่มีคางสั้นมาก มีส่วนผสมของยาชาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บในเวลาดันยา

โปรแกรมฟิลเลอร์ Definisse รุ่น Restore filler with Lidocaine เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 12 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศจากประเทศอิตาลียี่ห้อ Definisse รุ่น Core filler with Lidocaine
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็งแรงสูง คงตัวดี มีความเนียนเรียบและกลืนไปกับผิวได้ดี เน้นความมีเป็นธรรมชาติหลังฉีด เมื่อฉีดคางไปและจะให้ความละมุน เหมาะสำหรับการนำมาฉีดเพื่อปรับโครงสร้างใบหน้าและการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเพื่อแก้ปัญหาใบหน้า ทั้งยังมีส่วนผสมของยาชาเพื่อลดอาการเจ็บในเวลาฉีด

โปรแกรมฟิลเลอร์ Definisse รุ่น Core filler with Lidocaine เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 12 เดือน

• โปรแกรมฟิลเลอร์จากประเทศจากประเทศเกาหลียี่ห้อ Yvoire รุ่น Contour
เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็ง โมเลกุลใหญ่ เหมาะมากสำหรับในการฉีดในผิวชั้นลึกหรือฉีดติดกระดูกในการเสริมโครงสร้าง มีความคงรูปได้เป็นอย่างดี เกาะผิวได้ดีไม่ทำให้ไหลไปอยู่ที่บริเวณอื่นแต่ไม่มีส่วนผสมของยาชา

โปรแกรมฟิลเลอร์ Yvoire รุ่น Contour เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่สามารถคงผลลัพธ์ใต้ผิวได้นานถึง 12-18 เดือน

การเตรียมตัวก่อนฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง
1.ก่อนฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดการรับประทานวิตามิน อาหารเสริมและงดทานยากลุ่ม NSAIDs ที่จะก่อให้เกิดการแข็งตัวของเลือด
2.ก่อนฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการเลือดออก
3.ก่อนฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรพักผ่อนให้เพียงพอ

วิธีดูแลตัวเองหลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง
1.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คาง ห้ามแกะ เกา หรือจับบริเวณแผล
2.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางห้ามจับหรือพยายามปั้นทรงด้วยตัวเอง
3.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรหลีกเลี่ยงแสงแดดหรืออยู่ในที่ที่มีความร้อน
4.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดออกกำลังกายหนัก
5.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดซาวน์น่า
6.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
7.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดสูบบุหรี่เพราะจะทำให้บวมนาน
8.หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางควรงดนั่งเท้าคาง และหลีกเลี่ยงการกดทับ เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของโปรแกรมฟิลเลอร์คางที่ฉีดไป

ผลข้างเคียงจากการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางที่อาจะเกิดขึ้นได้
1.การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอาจมีอาการบวมหรือช้ำจากรอยเข็มโดยจะหายไปเองได้ในระยะเวลา 7-14 วัน
2.การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอาจมีอาการปวดจากการฉีดหรือมีอาการอักเสบโดยอาการดังกล่าวสามารถรักษาได้โดยการรับประทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการปวดได้โดยไม่ต้องกังวล

ผลข้างเคียงจากการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางในคลินิกที่ไม่ได้รับมาตรฐาน และแพทย์ที่ไม่ชำนาญ
1.การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอาจก่อให้เกิดเส้นเลือดอุดตัน และทำให้เกิดภาวะเนื้อในบริเวณที่ฉีดตาย ในบางรายอาจทำให้เกิดการตาบอดได้
2.การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอาจทำให้ผิวบริเวณที่ฉีดมีลักษณะ บวมนูน เป็นก้อนเป็นไต หากแพทย์ฉีดผิดชั้นผิว
3.การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางอาจก่อให้เกิดคางบิดเบี้ยวและมีรูปทรงที่ไม่สวยสมใจได้

หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางแล้วผ่าตัดเสริมคางได้หรือไม่ ?
หลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางแล้วผ่าตัดเสริมคางได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการควรรอระยะเวลาหลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์สัก 12-18 เดือนก่อนทำการผ่าตัดศัลยกรรมคาง เพื่อรอให้โปรแกรมฟิลเลอร์สลายตัวก่อน

อาจจะทำการฉีดสลายโปรแกรมฟิลเลอร์ออกให้หมดก่อนก็ได้เช่นกันทั้งนี้เพื่อเป็นการทำให้ซิลิโคนที่ทำการเสริมเขาไปได้ทำการเกาะกับผิวได้ดี ไม่เคลื่อนตัวในเวลาวางซิลิโคนลงไปและไม่เกิดผลกระทบในภายหลัง

ทำศัลยกรรมคางมาแล้วสามารถฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางได้หรือไม่ ?
ทำศัลยกรรมคางมาแล้วสามารถฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางได้ ทั้งนี้แพทย์จำเป็นจะต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากเนื่องจากจะต้องทำการฉีดในชั้นผิวหนังคนละชั้นกับชั้น SMAS หรือชั้นที่ทำการผ่าตัดศัลยกรรม โดยการทำศัลยกรรมคางมาแล้วฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางเพิ่มจะยิ่งช่วยเพิ่มความละมุนและลดความแข็งของคางที่เป็นซิลิโคนได้

เป็นสิวที่คางสามารถฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางได้ไหม ?
เป็นสิวที่คางสามารถฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์คางได้ ทั้งนี้ในกรณีที่หากเป็นสิวที่คางแบบรุนแรงมาก หรือเป็นสิวอักเสบ หรือสิวหัวช้าง แพทย์อาจจะแจ้งให้พักรักษาให้สิวหายก่อน เนื่องจากเป็นการป้องกันการติดเชื้อ เพราะสิวอักเสบเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อของสิว ที่สำคัญเมื่อสิวอักเสบร่วมกันกับแผลที่เปิดจากรอยเข็ม จะยิ่งส่งผลให้บริเวณที่ฉีดเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น

1402

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว