นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศหลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศหลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ให้ความรู้แก่แพทย์ในการบรรยายในงาน Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023
รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรและการเรียนการสอน “Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023” ครั้งที่ 13 โดยเป็นการอัปเดทความรู้ความก้าวหน้าความ ความพัฒนา ของแวดวงความงาม ทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ในด้านความงามให้แก่แพทย์ที่เข้ารวมภายในงาน

Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศ
หลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศ
หลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Board of Dermatology ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ เนื่องในสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรและการเรียนการสอน แก่แพทย์ที่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Subrazygomatic Filler Lifting” หรือการยกกระชับบริเวณใต้โหนกแก้ม โดยใช้ผลิดภัณฑ์ประเภทสารเติมเต็ม หรือโปรแกรมฟิลเลอร์ (Program Filler)

งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS TOWER ชั้น 25 ในเวลา 09.00 - 17.00 น. โดยอาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ขึ้นบรรยายในเวลา 09.00 - 10.30 น. เป็นวิทยากรท่านแรก

Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศ
หลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศ
หลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ภายในหลักสูตรจะมีการบรรยายสาธิต (Live demonstration) โดยอาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ ซึ่งถือเป็นการโชว์ความสามามารถเฉพาะตัวของอาจารย์รัสมิ์ภูมิ ในด้านการฉีดปรับรูปหน้า ให้ยกกระชับด้วยโปรแกรม Filler ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลลัพธ์ที่เห็นความต่างได้อย่างชดเจน

Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศ
หลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วประเทศ
หลักสูตร Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2023

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ทั้งยังมีการอัปเดทความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ใหม่ๆ ในแวดวงความงาม ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ ความงาม การใช้เครื่องมือต่างๆ หลากหลายประเภท ทั้งยังมีการให้แพทย์ผู้เข้าเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหลังจากการเรียนการสอนอีกด้วยและแพทย์ที่เข้าร่วมงานทุกท่านเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีว่าได้เข้าร่วมอบรมภายในงานจริง

สำหรับท่านใดที่ต้องการรับบริการเสริมความงามด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์ ไม่ว่าจะด้วยปัญหาใดก็ตาม ด้วยการรักษาจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นวิทยากรชื่อดังแบบนี้ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ Rassapoom Clinic โดยมีอาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ เป็นแพทย์ผู้ทำการรักษา นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ที่มีความเก่ง ชำนาญ เชี่ยวชาญและผ่านการทำเคสไม่ต่ำว่า 100 เคสทำให้เป็นการการันตีว่า Rassapoom Clinic เป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากลำดับต้นๆ ของประเทศ

183

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เมื่อลงทะเบียนถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว